Compensa Między nami GOLD dla osób 56+

Zbliżając się do emerytury lub już będąc na niej wciąż pozostajemy aktywni, cieszymy się życiem i realizujemy marzenia i tak właśnie powinno być! Czasami się zdarza, że wcześniej w pędzie codzienności, zapominamy o tym, że może coś się stać i że warto się ubezpieczyć. Często wówczas pojawia się problem, ponieważ większość ubezpieczeń w ramach tzw. grup otwartych oferujących szeroki zakres usług za bardzo przystępne stawki, jest ograniczona wiekiem wstępu (zwykle do około 60 r.ż.).

Towarzystwo Compensa wprowadziło nowy produkt – Między Nami GOLD. Jest to kompleksowy program ubezpieczenia na życie skierowany dla osób od 56 do 72 roku życia.

W skład tego produktu wchodzą trzy elementy, zapewniające bezpieczeństwo i niezależność w późniejszym wieku:

 • ubezpieczenie na życie,
 • ochrona zdrowia,
 • wsparcie na co dzień.

Ubezpieczenie Między nami GOLD dostępne jest w trzech wariantach, a miesięczna składka zaczyna się już od 65zł.

Co wchodzi w skład szerokiego zakresu ochrony ubezpieczeniowej tego pakietu?

 • śmierć (także w NNW i w wypadku komunikacyjnym),
 • trwały uszczerbek na zdrowiu w NNW oraz całkowita niezdolność do pracy i samodzielnej egzystencji w NNW,
 • poważne zachorowanie i operacja chirurgiczna,
 • śmierć małżonka/partnera (również śmierć w NNW),
 • śmierć dziecka,
 • pobyt w szpitalu (w wyniku choroby, w NNW i na OIOM),
 • choroba śmiertelna,
 • świadczenie apteczne,
 • ekspercka opinia medyczna z asystą prawną,
 • assistance medyczny (także dla małżonka lub partnera) i assistance domowy.

Co jeszcze wyróżnia produkt Między Nami GOLD na tle innych ubezpieczeń dostępnych na rynku?

 • w przypadku zdiagnozowania choroby śmiertelnej Ubezpieczonego otrzymuje on przedpłatę z tytułu przyszłego zdarzenia objętego ochroną,
 • trzy warianty ochrony do wyboru w zależności od wybranej sumy ubezpieczenia,
 • uproszczony tryb zawarcia umowy ubezpieczenia – oświadczenie o stanie zdrowia we wniosku,
 • jednorazowy zasiłek na wykupienie leków po pobycie w szpitalu.

Bardzo ważny i dający poczucie bezpieczeństwa jest assistance medyczny i domowy. Wsparcie medyczne w chorobie i po wypadku dla Ciebie i Twoich bliskich to assistance medyczny, w Skład którego wchodzi m.in.:

 • rehabilitacja,
 • pomoc psychologa,
 • transport medyczny do placówki medycznej oraz z placówki do miejsca zamieszkania,
 • ekspercka opinia medyczna (z zakresu: onkologii, kardiologii i kardiochirurgii,  neurochirurgii i ortopedii) oraz asysta prawna, czyli pomoc w sprawach administracyjnych i prawnych związanych z NFZ.

Natomiast assistance domowy Między Nami GOLD to pomoc w awaryjnych sytuacjach w domu czy mieszkaniu np. pomoc hydraulika, elektryka, stolarza i innych fachowców. Assistance domowy obejmuje organizacje lub pokrycie kosztów robocizny.

Bez względu na to ile mamy lat i na ile lat się czujemy, powinniśmy zadbać o swoje zdrowie, przyszłość.

Zapraszamy do kontaktu!