Generali – grupowe ubezpieczenie na życie dla małych i średnich firm

Grupowe ubezpieczenie na życie Generali jest skierowane do firm niezależnie od rodzaju prowadzonej działalności, zatrudniających od 3 do 50 osób. Jedynym wyjątkiem jeśli chodzi o branże, które nie mogą być objęte tym  ubezpieczeniem są: służby mundurowe, podmioty świadczące usługi ochroniarskie jak i gospodarstwa rolne, które nie prowadzą działalności gospodarczej.

Do ubezpieczenia może przystąpić właściciel firmy, pracownik jak i współmałżonek pracownika, pełnoletnie dziecko oraz partner.

Jednym z najważniejszych warunków zawarcia takiej umowy jest przystąpienie min. 65% pracowników ubezpieczającego (min. 3 osoby), wybranie jednego pakietu dla wszystkich osób oraz opłacenie pierwszej składki w określonym terminie. Co ważne umowa może zostać zawarta pierwszego lub piętnastego dnia miesiąca.

Dlaczego Ubezpieczenie Grupowe Generali dla mały i średnich firm jest konkurencyjne?

 • Brak karencji dla osób przystępujących w ciągu 3 miesięcy od daty nabycia uprawnień, z wyjątkiem 9 miesięcy na zdarzenia związane z narodzinami dziecka.
 • Wypłata już za 1 dzień pobytu w szpitalu na całym świecie, niezależnie od  przyczyny, aż do 180 dni pobytu.
 • Pełen zakres ubezpieczenia również dla członków rodziny i Partnera Pracownika.
 • Aż 47 poważnych chorób w zakresie m.in. zawał, udar, nowotwór złośliwy i nowotwór in situ.
 • Katalog 540 operacji, który można rozszerzyć o otwarty katalog operacji.
 • 50 zabiegów specjalistycznych.
 • Wypłata świadczenia za zwichnięcia, skręcenia, złamania oraz rany nie powodujące uszczerbku.
 • Możliwość ubezpieczenia pełnoletniego dziecka – bez górnej granicy wieku.

Jakie warunki trzeba spełnić, aby móc przystąpić do ubezpieczenia grupowego?

 1. Wiek ubezpieczonego: w dniu przystąpienia do umowy skończone 15 lat ale nie ukończony 72 rok życia. W przypadku klauzul medycznych: 15 lat i nie więcej niż 69 lat.
 2. Pozytywna ocena medyczna: podpisanie oświadczenia o stanie zdrowia lub zaakceptowany przez Generali kwestionariusz medyczny.
 3. Zwolnienie lekarskie: w dniu przystąpienia nie wolno przebywać na zwolnieniu.

Zakres ubezpieczenia

Umowa główna obejmuje śmierć ubezpieczonego do 200.000 PLN. Jest to zabezpieczenie bliskich w przypadku śmierci ubezpieczonego z dowolnej przyczyny (istnieją 3 wyłączenia). Dodatkowo można rozszerzyć zakres ubezpieczenia o śmierć na skutek wydarzeń jak: nieszczęśliwy wypadek, nieszczęśliwy wypadek przy pracy, wypadek komunikacyjny, katastrofa budowlana czy zawał serca lub udar mózgu. Co jeszcze wchodzi w skład rozszerzenia ochrony ? Niezdolność do pracy, nieszczęśliwe wypadki czy zdrowie ubezpieczonego, ale również zdrowie i życie rodziny ubezpieczonego. W umowie dodatkowej można też wybrać Mediplan, dzięki któremu pokrywane są koszty badań, zabiegów i konsultacji lekarskich po nieszczęśliwym wypadku.

Grupowe ubezpieczenie Generali to szereg korzyści zarówno dla pracodawcy, jak i pracownika, zapewniające wszystkim komfort i bezpieczeństwo. To uniwersalny produkt o bardzo szerokim zakresie ochrony. Zapewnia ochronę życia i zdrowia pracowników, która działa 24h na dobę, w pracy, w domu lub na urlopie i obejmuje swoim zakresem życie i zdrowie nie tylko ubezpieczonego pracownika, ale także członków jego rodziny. Poza tym zapewnia finansową pomoc w trudnych sytuacjach życiowych

Korzyści dla pracodawcy:

 • Przewaga konkurencyjna na rynku pracy (benefit dla Pracownika).
 • Możliwość zwolnienia z obowiązku wypłaty odprawy pośmiertnej.
 • Możliwość utrzymania niezmiennej składki w kolejnych latach.
 • Możliwość skorzystania z ulgi podatkowej.

Korzyści dla pracownika:

 • Pełna ochrona ubezpieczeniowa od pierwszego dnia ochrony (poza urodzeniem dziecka).
 • Możliwość otrzymania świadczenia już za 1 dzień pobytu w szpitalu niezależnie od przyczyny.
 • Niska składka za ochronę niezależnie od wieku.
 • Zabezpieczenie siebie i bliskich w przypadku utraty życia lub zdrowia (wypadek choroba).
 • Szybka wypłata świadczeń zgłaszanych przez formularz on-line.
Jeśli jesteś zainteresowany produktem Ubezpieczenie grupowe Generali dla MiŚ – skontaktuj się z nami!