OC kosmetyczki - ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej kosmetyczek

Można pokusić się o twierdzenie, że zawód kosmetyczki jest wysoce ryzykowny, bo polega przecież na pracy z ludzkim ciałem. We współczesnej kosmetyce wielość bardzo zaawansowanych zabiegów, przy wykorzystaniu bardzo zaawansowanej aparatury i nowoczesnych preparatów jest naprawdę duża. Obowiązujące kanony piękna i ogólna dbałość o swój wygląd, a co za tym idzie korzystanie z usług kosmetyczek i kosmetologów jest powszechna zarówno wśród kobiet, jak i mężczyzn. Ale niestety, jak w każdej pracy, i tu nawet najlepszy specjalista może popełnić błąd, a ponieważ pracuje z ciałem, skutki takich błędów mogą być bardzo poważne i kosztowne i sięgać nawet kilkudziesięciu tysięcy złotych. Dlatego ubezpieczenie OC tego zawodu powinno być obowiązkowe, choć na ten moment jest dobrowolne.

Szczególnie dobre produkty OC zawodowego kosmetyczki posiadają m.in. towarzystwa takie jak: Generali, InterRisk, Inter Polska, Compensa czy Warta. Różnią się one od siebie zwłaszcza jeśli chodzi o zakres czy sumy odpowiedzialności ubezpieczyciela. Podanie szczegółowego wykazu wykonywanych zabiegów w danym gabinecie, pozwoli nam dobrać najlepsze ubezpieczenie OC.

Potrzeba ubezpieczenia OC kosmetyczki

Potrzeba i świadomość zawarcia ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, zwłaszcza w salonach, gdzie wykonywane są zabiegi silnie ingerujące w skórę, takie jak mezoterapia igłowa, zabiegi laserowe, wypełnienia kwasem hialuronowych i inne, jest coraz większa. Co za tym idzie, oferta ubezpieczycieli w zakresie tego ubezpieczeń OC branży beatu, jest coraz bardziej precyzyjna i szeroka.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej jest zawierane zwykle jako część produktu biznesowego przeznaczonego dla małych i średnich firm. Jest to OC zawodowe z zaznaczeniem właściwego PKD działalności. W niektórych towarzystwach są wyszczególnione specjalne  dodatkowe klauzule z tytułu prowadzenia salonu fryzjerskiego, kosmetycznego, solarium, bądź te dotyczące przenoszenia chorób zakaźnych.

Najważniejsze cechy ubezpieczenia OC kosmetyczki –

o czym pamiętać i na co zwrócić uwagę?

  • Zakres ubezpieczenia, który powinien obejmować odpowiedzialność cywilną w związku z wyrządzoną szkodą przy wykonywaniu wszystkich zabiegów jaki świadczy dany salon; niektóre towarzystwa nie obejmują ochroną np. z wykorzystaniem lasera czy prądu, bądź objęcie ich ochroną wiąże się ze zwyżką. Ochrona obejmuje te formy działalności jakie wynikają z PKD.
  • Suma ubezpieczenia – w tym przypadku nie można „oszczędzać”. Mogą zdarzyć się stosunkowo niewielkie szkody, jak zniszczenie np. torebki czy płaszcza klientki niechcący wylaną farbą czy innym produktem, ale może także zdarzyć się poważne i rozległe poparzenie w trakcie depilacji czy reakcja alergiczna na jakiś produkt. Dlatego, zależnie od tego jakie zabiegi są wykonywane w danym salonie, trzeba stosownie dobrać sumę ubezpieczenia, zakładając możliwie najwyższą odpowiedzialność. Można zawrzeć ubezpieczenie nawet na 500tys. zł
  • Choroby zakaźne – to bardzo istotny element w przypadku ubezpieczenia OC kosmetyczki. Praktycznie w każdym towarzystwie jest regulowane dodatkowymi klauzulami, na podstawie których TU rozszerza swoją  odpowiedzialność  o  ryzyko  przeniesienia  chorób  zakaźnych  i  zakażeń wymienionych w ustawie o chorobach zakaźnych i zakażeniach, w tym również o ryzyko przeniesienia wirusa HIV i wirusów hepatotropowych powodujących wirusowe zapalenie wątroby (WZW).
Jeśli jesteś zainteresowany ubezpieczeniem OC kosmetyczki lub masz pytania – skontaktuj się z nami!

  • Miejsce – w sytuacji gdy dany właściciel ma kilka salonów w różnych miejscach, można zawrzeć jedną wspólną polisę, ale trzeba podać na niej wszystkie lokalizacje i do każdej odpowiednio przyporządkować sumy ubezpieczenia.
  • OC pracodawcy – jeśli w danym gabinecie zatrudnieni są inny pracownicy lub odbywają się praktyki zawodowe, koniecznie trzeba także uwzględnić w zakresie ubezpieczenia, aby szkody wyrządzone przez te osoby były także objęte ochroną. Co ważne, OC pracodawcy powinno obejmować także szkody w sprzęcie lub innych rzeczach użytkowanych na zasadzie leasingu, najmu lub dzierżawy, a jest to zwykle sprzęt bardzo wartościowy. Jak również szkody w lokalu użytkowanym na zasadzie najmu lub dzierżawy.
  • Wyłączenia i ograniczenia – w stosunku do poszczególnych zabiegów mogą być wprowadzone ograniczenia odpowiedzialności ubezpieczyciela do konkretnych sum. Dotyczy to np. zabiegów z wykorzystaniem lasera. Zwykle z zakresu odpowiedzialności pojawią się także lista wyłączeń jak choćby szkody powstałe na skutek umyślnego nie przestrzegania przez Ubezpieczonego wymogów  higieniczno-sanitarnych  lub  procedur  w  zakresie  zapobiegania  chorobom zakaźnym, zakażeniom, przewidzianych przepisami prawa. Trzeba się zapoznać koniecznie z takimi zapisami wyliczonymi w OWU.
  • Osoby współpracujące – jeśli dany gabinet współpracuje np. z lekarzem medycyny estetycznej, który jest uprawniony do przeprowadzania zabiegów z zakresu medycyny estetycznej, jak choćby wstrzykiwanie botoksu, bądź z fizjoterapeutą czy podologiem, warto rozszerzyć odpowiedzialność o tych specjalistów. Zwykle wiąże się to ze zwyżką składki. Niektóre towarzystwa dysponują także szczegółową listą zabiegów wykonywanych przez podologa, które obejmuje ubezpieczenie OC.
  • Ubezpieczenie ochrony prawnej – zakres ochrony ubezpieczeniowej można także rozszerzyć ochronę prawną niezbędną w procesie dochodzenia roszczeń przez Klientów.
  • Ubezpieczenie majątku – najczęściej ubezpieczenie majątku idzie w parze z ubezpieczeniem OC. Czy to własny lokal, w którym znajduje się salon czy też wszelki sprzęt wykorzystywany w salonie powinien być stosownie ubezpieczony.

Najważniejsze:

  • Kwalifikacje i uprawnienia – absolutnie konieczne jest dopilnowanie, aby poszczególne zabiegi wykonywały osoby posiadające do tego właściwe kwalifikacje. W szczegółowych zapisach klauzul ubezpieczeniowych dotyczących salonu kosmetycznego zwykle znajdują się zapisy mówiące o tym, że towarzystwo ubezpieczeniowe ponosi odpowiedzialność tylko w sytuacji, kiedy dany zabieg został wykonany przez osobę posiadającą wymagane kwalifikacje Np. w InterPolska znajdziemy zapis: „Ochrona ubezpieczeniowa uzależniona jest od posiadanych kwalifikacji i wykształcenia osoby wykonującej zabiegi kosmetyczne i kosmetologiczne. Ochrona ubezpieczeniowa dotyczy tych zabiegów, które zostały wskazane dla danej grupy zawodowej…”.

Nawet przy zachowaniu wszelkich środków ostrożności, może dojść do zdarzenia, w wyniku którego klient może mieć uzasadnione roszczenia do salonu. Począwszy od drobnego skaleczenia np. podczas pielęgnacji paznokci, aż po poparzenie w wyniku zabiegu laserowego czy zarażenie gronkowcem. Takie sytuacje, w których kosmetyczka jest pociągana do odpowiedzialności są wcale nierzadkie. Dlatego ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej salonu kosmetycznego powinno być absolutnym priorytetem każdej osoby wykonującej ten zawód. Wówczas, w wypadku roszczenia, szkody pokrywa ubezpieczyciel.

Jeśli jesteś zainteresowany ubezpieczeniem OC kosmetyczki lub masz pytania – skontaktuj się z nami!