Czym jest OC księgowych i dlaczego warto się ubezpieczyć z Bissole Ubezpieczenia?

Na księgowych spoczywa duża presja odpowiedzialności za finanse firmy. Niezależnie czy jest to mały kilkuosobowych biznes czy wielka firma zatrudniająca dziesiątki pracowników, warto jest się zabezpieczyć. Jako księgowy, nie masz obowiązku ubezpieczenia. Jest to ubezpieczenie w pełni dobrowolne, jedynym wyjątkiem są osoby, które jako księgowy prowadzą księgi rachunkowe – w tym wypadku jesteś zobligowany przepisami prawa do wykupienia polisy. 

Szukasz dobrego ubezpieczenia? Skontaktuj się z Bissole ubezpieczenia. Pomożemy Ci wybrać najlepsze rozwiązanie

W naszej ofercie mamy kilka towarzystw (UNIQA, PZU i in.), które oferują ubezpieczenie dla księgowych. Do „menu ubezpieczeniowego” możemy już śmiało dodać też Towarzystwo Wiener. Oferta Wienera, zawierająca OC księgowych, kierowana jest do osób fizycznych, wykonujących czynności księgowe lub prowadzących sprawy kadrowo-płacowe, jak również osób nadzorujących ww. obszary – księgowy, główny księgowy, dyrektor finansowy, członek zarządu odpowiedzialny za finanse spółki (CFO), pracownik działu kadr, w tym osoby odpowiedzialny za płace. 

Jakie są najważniejsze zalety ubezpieczenia księgowych i jakie korzyści daje Twojej firmie?

W ramach ubezpieczenia OC dla księgowego ochrona ubezpieczeniowa obejmuje odpowiedzialność:  

 • w związku z wykonywaniem czynności księgowych (prowadzenie rachunkowości lub innej ewidencji działalności gospodarczej) 
 • w związku z wykonywaniem nadzoru nad czynnościami księgowymi 
 • w związku z wykonywaniem obsługi płac (kadry i płace) 
 • za szkodę wyrządzoną przez osobę, za którą ubezpieczony ponosi odpowiedzialność (np. główna księgowa, dyr. finansowy) 
 • z tytułu uszkodzenia, zniszczenia lub utraty akt, ksiąg rachunkowych, faktur i innych dokumentów 
 • za szkodę powstałą wskutek nieprawidłowej edycji dokumentów oraz utraty, zniekształcenia, uszkodzenia lub niewłaściwego przesyłania informacji, w tym drogą elektroniczną (e-mail) lub w wyniku włamania przez Osoby Trzecie do systemu informatycznego 
 • za Czyste Szkody Majątkowe (nie wynikające ani ze Szkody Rzeczowej, ani z Osobowej

Jakie inne korzyści daje OC księgowych?

Bardzo ważną składową polisy, jest Ubezpieczenie Asysty Prawnej. Obejmuje ona udzielanie bieżących konsultacji podatkowych („Hotline podatkowy”). 

Wsparcie dotyczy udzielania bieżących konsultacji prawnopodatkowych w zakresie określenia:  

 • skutków podatkowych pojedynczych zdarzeń gospodarczych na gruncie jednego obszaru podatkowego, 
 • interpretacji przepisów na gruncie ich wykładni językowej oraz celowościowej, 
 • zakresu i terminowości obowiązków instrumentalnych w zakresie składania określonych informacji do organów podatkowych Wsparcie obejmuje następujące obszary zagadnień: 
 • podatek dochodowy od osób prawnych (CIT), 
 • podatek dochodowego od osób fizycznych (PIT), 
 • podatek od towarów i usług (VAT), 
 • podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC), 
 • podatki lokalne, 
 • ubezpieczenia społeczne i zdrowotne (ZUS)

Dlaczego ubezpieczenie OC księgowych jest niezbędne dla bezpieczeństwa Twojej firmy?

 • Ciągłe zmiany w przepisach zapoczątkowane w roku 2019 ciągle zaskakują osoby pracujące w dziale rozliczeń. Oznacza to, że każdy księgowy musi wciąż trzymać rękę na pulsie, sprawdzając, że zapoznali się już ze wszystkimi nowościami, ale również z systemem kar za niepełne lub nieodpowiednie wykonanie obowiązków. Ważne jest, aby każdy księgowy dotrzymywał terminów wskazanych przez prawo, ponieważ urzędnicy zapowiadają wzmożone kontrole, a w zależności od stopnia wykroczenia skarbowego, urzędnicy mogą nałożyć kare pieniężną od 200zł do 50 000zł, a w przypadku przestępstw skarbowych, kwota ta może dosięgnąć nawet 25mln zł!  Zabezpiecz się już dziś, napisz do nas lub zadzwoń, pomożemy Ci w wyborze najlepszej polisy! 
Skontaktuj się z ekspertami Bissole Ubezpieczenia