Ubezpieczenie AC

Ubezpieczenie Autocasco czyli ubezpieczenie od utraty, zniszczenia lub uszkodzenia jest polisą dobrowolną, w przeciwieństwie do OC komunikacyjnego. O ile OC zabezpiecza przede wszystkim realizację roszczenia osoby poszkodowanej, o tyle AC zabezpiecza mienie (w tym przypadku auto) osoby ubezpieczonej. AC bowiem zapewnia wypłatę odszkodowania w momencie uszkodzenia pojazdu z własnej winy, jak i uszkodzenia będącego wynikiem sytuacji losowych (których zakres zawarty jest w umowie ubezpieczenia).

Ubezpieczenie Autocasco często jest sprzedawane w korzystnych pakietach, dlatego warto rozważyć jego zakup, zwłaszcza jeśli mamy auto nowe i cenne, którego naprawa może być bardzo kosztowna. AC jest niezwykle przydatne, gdyż ubezpiecza pojazd przed czynnikami zewnętrznymi, a także działaniem osób trzecich. Zapewnia ono poczucie bezpieczeństwa właścicielowi pojazdu, nawet w najbardziej stresujących sytuacjach.

Podstawowa ochrona AC zapewnia wypłatę odszkodowania w następujących sytuacjach:

 • kradzież pojazdu;
 • niszczycielskie działanie sił natury (np. grad, silny wiatr, uderzenie pioruna itp.);
 • akty wandalizmu, działania osób trzecich, także w momencie, gdy sprawca zdarzenia jest nieznany.

Co może być przedmiotem ubezpieczenia:

 • pojazdy samochodowe
 • wyposażenie pojazdu
 • wyposażenie dodatkowe
 • bagaż
 • ochrona utraty zniżki OC oraz AC
 • Stała Suma Ubezpieczenia
 • ubezpieczenie szyb samochodowych

Suma ubezpieczenia AC:

Ustalana jest według wartości rynkowej pojazdu na dzień ubezpieczenia. Suma ubezpieczenia określona jest w oparciu o:

 • system Eurotax
 • wycenę rzeczoznawcy

Co wpływa na wysokość składki ubezpieczeniowej AC:

 • wartość (Suma Ubezpieczenia), marka i model, wiek, rodzaj, sposób użytkowania i miejsce zarejestrowania pojazdu
 • jednorazowa lub ratalna płatność składki
 • miejsce zamieszkania/siedziba właściciela/użytkownika pojazdu
 • zakresy ochrony (wariant ubezpieczenia)
 • szkodowy/bezszkodowy przebieg ubezpieczeń autocasco i OC pojazdów posiadanych lub użytkowanych przez właściciela/użytkownika pojazdu
 • okres posiadania przez właściciela/użytkownika umów autocasco i OC
 • wiek właściciela/użytkownika pojazdu oraz okres posiadania przez niego uprawnień do kierowania pojazdem
 • ubezpieczenie indywidualne/firmowe
 • wysokość składki minimalnej

Zakres terytorialny AC:

Ochroną ubezpieczeniową w ramach ubezpieczenia AC objęte są szkody powstałe w graniach geograficznych Europy. Różni ubezpieczyciele mają różne ograniczenia, które należy sprawdzić przed wykupieniem polisy. Wykluczeniem mogą być Ukraina, Rosja, Białoruś, czy Wielka Brytania (to zależy od danego TU) i konieczne może być wykupienie dodatkowego ubezpieczenia do tych krajów.

Wypłata odszkodowania z polisy AC:

  • częściowa – naprawa z uwzględnieniem VAT nie przekracza 70% wartości auta
  • całkowita – kasacja/naprawa z uwzględnieniem VAT przekracza 70% wartości auta lub kradzież pojazdu

  Wypłata częściowa to 2 warianty:

  • wariant serwisowy – odszkodowanie wg faktury warsztatu
  • wariant kosztorysowy – odszkodowanie to koszt części brutto + stawka robocizny

  W wypłacie całkowitej w przypadku kasacji pojazdu – odszkodowanie to wartość rynkowa pojazdu z dnia szkody z odjęciem wartości pozostałości po szkodzie.

  W przypadku kradzieży pojazdu – odszkodowanie to wartość pojazdu z dnia szkody lub, w przypadku nowych aut, wartość z faktury zakupu.

  Ponieważ AC jest polisą dobrowolną, każde towarzystwo ubezpieczeniowe może ustalić inne warianty ochrony. Są pewne standardowe, ogólnie stosowane, natomiast w szczegółach poszczególne oferty mogą się istotnie różnić. Dlatego też, zanim podejmiemy decyzję o zakupie wybranego AC, warto porównać oferty kilku ubezpieczycieli. Bardzo często zdarza się, że cena interesującego nas pakietu w zależności od towarzystwa ubezpieczeniowego będzie się diametralnie różnić.

Zapraszamy do kontaktu w celu wyboru najlepszej oferty AC!