Ubezpieczenie fotowoltaiki

Produkujesz energię, chcesz zadbać o środowisko i oszczędzić na rachunkach za prąd? Miej pewność, że grad, wiatr czy złodziej nie będą Ci straszne – wybierz najlepsze ubezpieczenie odnawialnych źródeł energii i skorzystaj z naszego innowacyjnego zakresu!

Odnawialne źródła energii stały się w ostatnich kilkunastu latach niezwykle popularne.  Z ich właściwości i potencjału korzysta coraz większa liczba osób i firm na całym świecie. Do produkcji energii służą nam dzisiaj między innymi woda, wiatr, geotermia czy słońce.

Fotowoltaika wykorzystuje proces, który pozwala na wyprodukowanie prądu z promieni słonecznych. Stanowi niewyczerpalne źródło energii i jest przyjazna środowisku naturalnemu.

Dzięki dużej liczbie systemów fotowoltaicznych oraz coraz większej mocy paneli, które stanowią ich najważniejszy element, z potencjału fotowoltaiki mogą dzisiaj korzystać zarówno nieduże gospodarstwa domowe, jak też największe firmy. Jeżeli więc zastanawiasz się nad zainwestowaniem w taką instalację, warto dowiedzieć się na ten temat jak najwięcej – zarówno pod kątem działania, jak i ubezpieczania paneli fotowoltaicznych.

Jak działa fotowoltaika?

Coraz większe zainteresowanie odnawialnymi źródłami energii wynika nie tylko z dbałości o środowisko, ale i podyktowane jest względami ekonomicznymi. Do systemów tego typu należą m.in. panele fotowoltaiczne oraz kolektory słoneczne, które pomimo odmiennej budowy i sposobu działania, bardzo często są ze sobą mylone. Podstawowa różnica pomiędzy dwoma technologiami tkwi w rodzaju pozyskiwanej energii.

W pierwszym przypadku znajdujące się w panelach ogniwa fotowoltaiczne służą do przemiany energii z promieniowania słonecznego w prąd stały. Ten z kolei może stanowić źródło zasilania dla rozmaitych urządzeń w domu czy w budynkach komercyjnych. Jeżeli chodzi natomiast o kolektory słoneczne, to służą one do przetwarzania energii promieniowania słonecznego w energię cieplną, która wykorzystywana jest do ogrzewania wody lub wspierania instalacji C.O.

Ogniwa fotowoltaiczne wykazują największą efektywność w słoneczne dni, czyli w umiarkowanym klimacie wiosną i latem. Co ważne, za sprawą nowelizacji ustawy o prawie energetycznym z 2013 roku w przypadku tych systemów możliwe jest sprzedanie nadwyżki nagromadzonej energii elektrycznej.

Za ubezpieczeniem fotowoltaiki przemawia wiele argumentów – sama instalacja paneli jest wyjątkowo kosztowna. Ubezpieczenie fotowoltaiki powinno obejmować nie tylko ochronę na skutek zdarzeń losowych, ale stanowić także zabezpieczenie na wypadek kradzieży, ponieważ jest to wyjątkowo wartościowy element, który może znaleźć się na Twojej posesji.

Dlaczego warto się ubezpieczyć?

W zależności od towarzystwa, nasza fotowoltaika może być ubezpieczona osobno lub jako część ubezpieczenia domu czy mieszkania, co jest dużo korzystniejszą opcją dla klienta. Oczywiście mamy opcje wyboru ubezpieczenia od ryzyk nazwanych lub od ryzyk wszystkich (all risk).

Ubezpieczenie od ryzyk nazwanych – jego zakres jest przeważnie dużo bardziej ograniczony niż opcja all risk. W jego skład wchodzi między innymi (szczegóły zawsze opisane są w OWU):

 • Katalog zdarzeń naturalnych
 • Szkody wyrządzone przez osoby trzecie
 • Koszty akcji ratowniczej
 • Koszty związane z postępem technologicznym

W zależności od towarzystwa ubezpieczeniowego, wariant ALL RISK będzie zawierał różne dodatkowe ochrony przed sytuacjami, których na przykład nie da się przewidzieć i które nie są wymienione w OWU.

Tak jak wspomniane wcześniej – część instalacji fotowoltaicznej może być ubezpieczona w ramach podstawowej polisy mieszkaniowej, chodzi o fragmenty, które znajdują się wewnątrz budynku oraz na jego dachu czy elewacji. Towarzystwa traktują je jako elementy stałe i chronią w takim samym zakresie jak inne mienie w tej kategorii.  Wartość fotowoltaiki w tym wypadku jest wliczana do wartości całej nieruchomości i dopiero wtedy wyliczana jest składka.

Jeżeli chodzi o elementy, które znajdują się na posesji, czyli w ogrodzie i na budynkach niemieszkalnych – można je ubezpieczyć w ramach dodatkowego rozszerzenia polisy o budowle czy inne obiekty na posesji.

Oferty Towarzystw Ubezpieczeniowych

W naszej ofercie znajdziecie Państwo szeroki wachlarz Towarzystw Ubezpieczeniowych, które oferują ubezpieczenia fotowoltaiki, poniżej lista kilku Towarzystw Ubezpieczeniowych wraz ze szczegółami ubezpieczenia paneli fotowoltaicznych i słonecznych:

Generali:

 • ochrona od wszystkich zdarzeń – poza wyłączonymi w warunkach ubezpieczenia
 • ubezpieczenie od kradzieży i wandalizmu w zakresie
 • odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez dzikie zwierzęta
 • świadczenie w przypadku niższej produkcji energii elektrycznej w wyniku niepogody
 • odszkodowanie za przerwę w działaniu instalacji w wyniku zdarzenia losowego
 • oferta dla szerokiego grona odbiorców – klientów indywidualnych, rolników, przedsiębiorców
 • przy szkodzie pokrywane są dodatkowe koszty związane np. z demontażem uszkodzonych elementów, drobnymi pracami murarskimi

Warta:

 • elementy instalacji zamontowane na stałe na domu lub na obszarze posesji
 • straty wynikłe ze stłuczenia paneli – do 15% SU

Link4:

 • instalacje fotowoltaiczne i solarne na trwale zamontowane na posesji rozumiane jako budowle
 • możliwość objęcia ochroną paneli słonecznych i fotowoltaicznych zamontowanych na obszarze domu letniskowego

PZU:

 • panele fotowoltaiczne o maksymalnej mocy 20 kW
 • panele słoneczne zamontowane na stałe
 • ubezpieczenie od zdarzeń losowych oraz przerw w działaniu (do 180 dni)
 • pokrycie kosztów demontażu zużytych urządzeń – do 15% SU
 • wyłączenia: stłuczenia i pęknięcia paneli

Wiener:

 • ubezpieczenie jako samodzielny produkt
 • ochrona przed 18 zdarzeniami losowymi oraz kradzieżą

Uniqa:

 • panele fotowoltaiczne zamontowane na dachu domu lub budynku niemieszkalnym jako stałe elementy
 • na posesji jako obiekt małej architektury (element posesji w ryzykach nazwanych do 50 000 zł, a w AllRisk do 100 000 zł)
Jeśli jesteś zainteresowany ubezpieczeniem fotowoltaiki lub masz jakiekolwiek pytania – skontaktuj się z nami!