Jeżeli prowadzisz firmę, warto byś rozważył wprowadzenie możliwości ubezpieczenia zdrowia i życia pracowników. Ubezpieczenia grupowe w zakładzie pracy to jeden z benefitów, których coraz częściej oczekują kandydaci do pracy. Eksperci Bissole Ubezpieczenia pomogą ci wybrać najlepsze rozwiązanie.

 

Już za około 35-40 zł miesięcznie pracownik firmy może zapewnić sobie i bliskim środki finansowe w razie choroby, nieszczęśliwego wypadku, zdarzeń losowych czy nawet śmierci. Taką możliwość zyskuje, przystępując do ubezpieczenia grupowego dla pracowników, które dodatkowo może być rozszerzone np. o prywatną opiekę medyczną.

 

Ubezpieczenie grupowe. Co zawiera?

 

Grupowe ubezpieczenie na życie to najpopularniejszy wśród pracodawców benefit oferowany pracownikom. Aż 61 proc. przedsiębiorstw deklaruje, że umożliwia zatrudnionym przystąpienie do ubezpieczenia grupowego – wynika z przeprowadzonego w styczniu 2021 r. badania Nationale-Nederlanden „Benefity pracownicze w czasie pandemii”. Dopiero na kolejnych miejscach zestawienia znalazły się takie pozapłacowe bonusy, jak szkolenia zawodowe, możliwość z korzystania ze służbowego auta poza pracą, czy karty do obiektów sportowych.

 

Ubezpieczenia pracownicze w czasie pandemii zdecydowanie zyskują na popularności i praktycznie każde towarzystwo ubezpieczeniowe ma już w swojej ofercie ubezpieczenia grupowe dla firm. Pracownik, który zostaje objęty taką polisą, zwykle w podstawowym zakresie ubezpieczenia może liczyć na:

 

 • Finansowe zabezpieczenie pracownika i jego bliskich w przypadku nagłych zdarzeń losowych – ubezpieczony dostanie odszkodowanie od ubezpieczyciela w przypadku nieszczęśliwego wypadku nie tylko w pracy lub stwierdzenia ciężkiej choroby objętej zakresem ubezpieczenia. Może również wskazać uposażonych, np. współmałżonka, którzy otrzymają środki finansowe w wypadku śmierci ubezpieczonego.
 • Wypłata świadczenia w określonych sytuacjach życiowych pracownika – standardem w ubezpieczeniach grupowych są wypłaty pieniędzy w przypadku np. narodzin dziecka czy śmierci bliskiej osoby.
 • Wypłata świadczenia za pobyt w szpitalu – jeżeli ubezpieczony trafi do szpitala w wyniku nieszczęśliwego wypadku, ubezpieczyciel wypłaci mu pieniądze za każdy dzień pobytu.
 • Assistance medyczny – w jego skład może wejść np. pokrycie kosztów lekarza czy pielęgniarki po nieszczęśliwym wypadku lub nagłym zachorowaniu, transport medyczny i dostęp do infolinii medycznej.

 

Propozycje ubezpieczeń grupowych dla pracowników zawierających m.in. wskazane powyżej elementy znajdziesz w ofercie Bissole Ubezpieczenia. Nasi eksperci służą radą w zakresie doboru polisy dla zatrudnionych w twojej firmie. Skontaktuj się z nami.

 

Ubezpieczenie pracowników. Zasady doboru oferty

 

Ofertę ubezpieczeniową trzeba oczywiście dobrze przeanalizować. Wśród podstawowych czynników, które należy wziąć pod uwagę, są:

 

 • Zakres ubezpieczenia grupowego – zapytaj, czym najbardziej będą zainteresowani pracownicy i na tej podstawie poszukaj odpowiednich wariantów ubezpieczenia.
 • Wielkość firmy i struktura wieku pracowników – ubezpieczyciel może od tego uzależniać wysokość składki ubezpieczeniowej.
 • Opcja dodatkowego ubezpieczenia członków rodziny pracownika – atrakcyjnym benefitem dla pracownika będzie możliwość objęcia polisą również współmałżonka, partnera życiowego i dzieci.
 • Wysokość miesięcznej składki – jak pokazuje wspomniany raport Nationale- Nederlanden, prawie połowa ubezpieczonych pracowników wybiera taki wariant ubezpieczenia, którego koszt nie przekracza 50 zł miesięcznie. Prawie 30 proc. ankietowanych pracowników wskazało na wybór ubezpieczenia kosztującego 51-99 zł miesięcznie, a reszta – od 100 zł w górę.

 

Ubezpieczenie grupowe pracowników. Najważniejsze formalności

 

Za zawarcie umowy ubezpieczenia grupowego z ubezpieczycielem jest odpowiedzialny pracodawca. To po stronie firmy – po konsultacji z pracownikami lub związkami zawodowymi – leży decyzja o jej podpisaniu. Następnie pracodawca zbiera odpowiednie deklaracje od pracowników, by zgłosić ich do ubezpieczenia grupowego. Wszystkim zainteresowanym powinien również przekazać dokumenty, w których będą dokładnie opisane warunki poszczególnych wariantów ubezpieczenia grupowego.

 

WAŻNE: Ubezpieczyciel może określić minimalną liczbę osób, które powinny przystąpić do ubezpieczenia, bądź minimalną wielkość łącznej miesięcznej składki, by polisa zaczęła działać. To szczególnie istotne w przypadku małych firm i mikroprzedsiębiorstw. W Bissole Ubezpieczenia dostępne są warianty ubezpieczeń grupowych dla pracowników już od trzech osób i 150 zł łącznej miesięcznej składki. Jeżeli prowadzisz jednoosobową działalność gospodarczą, również możesz stworzyć ubezpieczenie grupowe np. ze współmałżonkiem lub partnerem życiowym oraz pełnoletnim dzieckiem.

 

Jako pracodawca będziesz również musiał zdecydować o tym, kto będzie pokrywał koszt składek na ubezpieczenie grupowe pracowników. Największy benefit stanowiłoby dla nich oczywiście całkowite opłacanie składek przez pracodawcę. Na taki wariant – jak wynika z badania Nationale-Nederlanden – decyduje się około jedna czwarta firm. Mniej więcej drugie tyle proponuje pracownikom współfinansowanie składek. Połowa pracodawców (spośród tych, którzy oferują ubezpieczenia grupowe) kwestię opłacania miesięcznych składek pozostawia pracownikom – przystępujący do ubezpieczenia wyrażają zgodę na potrącanie odpowiedniej kwoty z pensji.

 

Gdy pracodawca zgłosi już do grupowego ubezpieczenia określonych pracowników, powinni oni otrzymać za jego pośrednictwem instrukcję, w jaki sposób będą mogli zgłosić ubezpieczycielowi zdarzenia objęte ochroną ubezpieczeniową.

 

O czym powinieneś pamiętać jako ubezpieczony w polisie grupowej?

 

Gdy pracodawca zgłosi cię do ubezpieczenia grupowego, wskaże ci datę od kiedy i przez jaki okres będzie ono obowiązywać. Może to być np. czas nieokreślony ze wskazaniem okresu wypowiedzenia umowy ubezpieczenia albo 12 miesięcy, po których będzie trzeba odnowić polisę.

 

Pamiętaj! Niektóre elementy polisy grupowej mogą być objęte specjalnym okresem karencji. Oznacza to, że w tym czasie nie można z nich skorzystać. Najlepszym przykładem działania tej zasady jest wypłata określonego świadczenia po urodzeniu dziecka. Część ofert zawiera warunek, że ubezpieczony pracownik nie będzie mógł skorzystać z tego świadczenia, jeżeli zostanie rodzicem przed upływem dziewięciu miesięcy opłacania składek.

 

Przystępując do ubezpieczenia grupowego, warto również dokładnie zapoznać się z warunkami zgłaszania zdarzeń ubezpieczeniowych, ich późniejszej analizy przez ubezpieczyciela (np. w zakresie wymaganych dokumentów) oraz obowiązującymi terminami (zgłaszania zdarzeń i wypłat świadczeń).

 

Pamiętaj! Może zdarzyć się taka sytuacja, że rozstaniesz się ze swoim pracodawcą. W kontekście ubezpieczenia grupowego warto wiedzieć, czy i na jakich zasadach będziesz mógł je kontynuować. Możliwe, że wraz z odejściem z firmy będziesz musiał zrezygnować z ubezpieczenia, ale nie jest wykluczone, że towarzystwo ubezpieczeniowe zaproponuje ci nowe warunki jego kontynuacji.

 

Rozszerzenia w ubezpieczeniu grupowym. Co jest możliwe?

 

W ofertach ubezpieczeń grupowych dla pracowników można znaleźć szereg rozszerzeń, zakresu ochrony, nad którymi warto się zastanowić. Do podstawowego pakietu można dokładać np. następujące opcje:

 

 • Śmierć w wyniku nieszczęśliwego wypadku komunikacyjnego – gwarantuje wyższą kwotę świadczenia dla uposażonych, np. 200 proc. sumy ubezpieczenia.
 • Rozszerzenie onkologiczne – do katalogu chorób objętych ubezpieczeniem zostają wpisane nowotwory złośliwe. To rozszerzenie daje ubezpieczonemu dodatkowe świadczenie pieniężne oraz możliwość skorzystania z konsultacji lekarskich.
 • Prywatna opieka medyczna – ubezpieczyciele często w ramach ubezpieczenia grupowego proponują możliwość korzystania z sieci partnerskich placówek medycznych. Warunki ubezpieczenia grupowego zawsze wskazują m.in. listę lekarzy specjalistów oraz zabiegów, z których można skorzystać w ramach ubezpieczenia. Przed zgłoszeniem się do ubezpieczenia warto zorientować się, czy ta lista będzie odpowiadać twoim potrzebom.
 • Sporty ekstremalne – nie każda polisa grupowa uwzględnia wypłatę świadczenia, jeżeli do wypadku dojdzie np. podczas lotu paralotnią. Rozszerzenie ubezpieczenia może już jednak przewidywać takie zdarzenie.

 

Pamiętaj! W Bissole Ubezpieczenia dysponujemy propozycjami ubezpieczeń grupowych dla pracowników, z różnymi możliwościami rozszerzeń zakresu ubezpieczenia. Skontaktuj się z nami.

 

Ubezpieczenia grupowe pracowników. Ważne wyłączenia

 

Bez względu na to, czy kupujesz prywatną polisę na życie i zdrowie czy też ubezpieczasz się za pośrednictwem pracodawcy w ubezpieczeniu grupowym, zwróć uwagę na to, że nie zawsze ubezpieczyciel zapewni ci ochronę ubezpieczeniową lub zapewni świadczenie pieniężne.

 

Dlatego, jak w przypadku każdego innego ubezpieczenia, powinieneś dokładnie zapoznać się z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia w zakresie tzw. wyłączeń odpowiedzialności ubezpieczyciela. Możesz być pewny, że towarzystwo ubezpieczeniowe nie weźmie na siebie odpowiedzialności, jeżeli do wypadku dojdzie:

 

 • Gdy będziesz pod wypływem alkoholu lub innych środków odurzających – to wyłączenie można znaleźć praktycznie w każdej polisie.
 • Gdy szkoda będzie wynikiem czynu przez ciebie zamierzonego lub nielegalnego – pod tą kategorią mogą kryć się np. przestępstwa, ale też próby samobójcze.

 

Warto też zwrócić uwagę na zasady ochrony ubezpieczeniowej w sytuacjach, gdy u ubezpieczonego zostaje stwierdzona choroba wpisana na listę poważnych zachorowań wchodzących w zakres ubezpieczenia.

 

Pamiętaj! W przypadku, gdy np. zataisz chorobę na etapie kupna polisy, a później zgłosisz roszczenie o wypłatę świadczenia z tego tytułu, ubezpieczyciel odmówi wypłaty. By chronić się przed takimi sytuacjami, towarzystwa ubezpieczeniowe wprowadzają właśnie wspomniane wcześniej okresy karencji. Przed zakupem polisy możesz również zostać poproszony o wypełnienie ankiety medycznej, która będzie bardzo ważnym dokumentem na etapie ewentualnych, późniejszych roszczeń. Dlatego nie można w niej zatajać żadnych informacji na temat obecnego stanu zdrowia czy przebytych chorób.

 

Jeżeli masz wątpliwości dotyczące zakresów ubezpieczeń grupowych, ich możliwych rozszerzeń bądź obowiązujących zasad w zakresie późniejszego wnioskowania o świadczenia pieniężne z polisy, eksperci Bissole Ubezpieczenia są do twojej dyspozycji.

 

Zapraszamy, wybierzemy dla twojej firmy najlepsze ubezpieczenie grupowe.