Życie i zdrowie

Zabezpieczenie życia i zdrowia swojego i swoich bliskich to bardzo szeroki temat, który powinien być priorytetowy dla każdego! Ciężkie choroby przewlekłe, wypadki, nagła śmierć członków rodziny i problemy finansowe z tym bezpośrednio związane – w tym wszystkim może pomóc dobre ubezpieczenie. Zwłaszcza ostatni rok i pandemia, uzmysłowiła wielu osobom, jak bardzo ważne jest takie zabezpieczenie. Dlatego, jeśli jeszcze nie masz ubezpieczenia na życie dla siebie – nie zwlekaj dłużej! Pomożemy Ci wysłać najlepsze rozwiązanie dla Ciebie i Twoich bliskich.

Indywidualne ubezpieczenia na życie i zdrowie zabezpieczają Ciebie i Twoją rodzinę przed takimi trudnymi sytuacjami, przed którymi każdy w pewnym momencie staje. Zależnie od sytuacji jest to bardzo istotne wsparcie finansowe w leczeniu poważnej choroby, ale także szeroki assistance jak np. opieka nad dziećmi w czasie choroby, rehabilitacja czy wizyty lekarza domowego bądź tzw. świadczenie apteczne. Oczywiście są to przede wszystkim świadczenia dla osób bliskich w wypadku śmierci ubezpieczonego.

Pandemia koronawirusa spowodowała, że wiele osób zaczęło dostrzegać bardzo wyraźnie potrzebę posiadania ubezpieczenia na życie i zdrowie i zainteresowanie tymi produktami znacznie wzrosło. Wielu osobom wydaje się, że takie ubezpieczenie musi być drogie, a nie jest to prawda.

Już za około 50 zł miesięcznie można zawrzeć bardzo atrakcyjne ubezpieczenie na szereg świadczeń zabezpieczających nasze życie i zdrowie w ramach tzw. GRUPY OTWARTEJ.

Ubezpieczenie na życie i zdrowie w ramach GRUPY OTWARTEJ

Ubezpieczenia w ramach grupy otwartej to pakiety ubezpieczeń na życie i zdrowie podobne w swej formie do grupowych ubezpieczeń w zakładach pracy. Można je jednak zawrzeć zupełnie indywidualnie. Dzięki takiej otwartej formule dają możliwość zawarcia ubezpieczenia na życie i zdrowie niemal każdemu. Zawsze jednak zawierają bardzo długą listę świadczeń zapewniających wsparcie finansowe w różnych trudnych życiowych sytuacjach.

Zależnie od Ubezpieczyciela różne są zakresy ubezpieczenia, sumy ubezpieczenia czy możliwy wiek wstępu. Niektóre firmy pozwalają też na modyfikacje ustalonych pakietów, przez co można je indywidualnie dopasować do swoich potrzeb i aktualnej sytuacji życiowej. Ważne jest także, że aby przystąpić do grupy otwartej nie są wymagane żadne szczegółowe badania medyczne, a jedynie odpowiedź na kilka (3 do 6) pytań ogólnych dotyczących stanu zdrowia. Praktycznie do 65 roku życia można przystąpić do takiego ubezpieczenia i mieć zapewnioną ochronę do 80 r.ż.

Na rynku są pakiety dedykowane dla singli i dla par, dla rodzica z dzieckiem, dla całej rodziny, dla seniorów. Są także specjalne pakiety zabezpieczające zobowiązania kredytowe oraz wersje VIP na znacznie wyższe sumy ubezpieczenia.

Szczególnie polecamy ubezpieczenia w grupach otwartych, takie jak:

 • Compensa „Między nami”
 • Generali, z myślą o życiu PLUS
 • Signal Iduna grupa otwarta SIGO
 • Hestia Razem
 • Warta dla Ciebie i Rodziny

Wybierz wariant odpowiedni dla Ciebie – skontaktuj się z nami!

Co zawiera ubezpieczenie na życie i zdrowie?

Podstawową ochroną jest zawsze świadczenie dla rodziny na wypadek śmierci ubezpieczonego, przy czym specyfikuje się zwykle różne sytuacje:

 • Śmierć Osoby Ubezpieczonej
 • Śmierć Osoby Ubezpieczonej w następstwie nieszczęśliwego wypadku
 • Śmierć Osoby Ubezpieczonej w następstwie udaru mózgu lub zawału serca
 • Śmierć Osoby Ubezpieczonej w następstwie wypadku komunikacyjnego
 • Śmierć Osoby Ubezpieczonej przy pracy

W ubezpieczeniu Compensa Między Nami występuje również świadczenie na wypadek zdiagnozowania choroby śmiertelnej. „W razie wystąpienia w okresie ubezpieczenia choroby śmiertelnej, towarzystwo wypłaci ubezpieczonemu świadczenie w wysokości 50% sumy ubezpieczenia podstawowego, potwierdzonej w polisie, aktualnej na dzień zajścia zdarzenia ubezpieczeniowego.”

W zakresach dodatkowych dotyczących samej osoby ubezpieczonej (i jej rodziny) występują zwykle świadczenia takie jak:

 • Trwały uszczerbek na zdrowiu w następstwie nieszczęśliwego wypadku
 • Trwały uszczerbek na zdrowiu w następstwie udaru mózgu lub zawału serca
 • Poważne zachorowanie
 • Operacja chirurgiczna
 • Pobyt w szpitalu w następstwie choroby/ nieszczęśliwego wypadku
 • Pobyt na OIOM (zasiłek dzienny)
 • Rekonwalescencja po pobycie w szpitalu w następstwie NW
 • Świadczenie apteczne
 • Leczenie specjalistyczne
 • Całkowita niezdolność do pracy i samodzielnej egzystencji w następstwie nieszczęśliwego wypadku
 • Urodzenie dziecka
 • Urodzenie martwego noworodka
 • Śmierć rodzica / teścia
 • Śmierć małżonka / dziecka
 • Poważne zachorowanie dziecka
 • Pobyt małżonka w szpitalu w następstwie choroby / nieszczęśliwego wypadku
 • Pobyt dziecka w szpitalu w następstwie choroby / nieszczęśliwego wypadku
 • Assistance zawierający m.in. transport medyczny, wizyty domowe lekarzy, organizacja i pokrycie kosztów wypożyczenia lub zakupu sprzętu rehabilitacyjnego, opieka nad dziećmi czy zwierzętami

Przykładowo Generali wypłaca świadczenie już za 1 dzień pobytu w szpitalu. Inni Ubezpieczyciele zwykle wypłacają świadczenie od 3-4 dnia pobytu. Warta natomiast oferuje szczególnie szeroki zakres pomocy assistance, zawierający nawet assistance rowerowy!

Doskonałym produktem Hestii, o który można rozszerzyć ochronę w ramach grupy otwartej lub zawrzeć jako zupełnie samodzielne ubezpieczenie jest tzw. BEST DOCTORS, które w przypadku zdiagnozowania np. nowotworu lub innych poważnych chorób zapewnia dostęp do opinii medycznej oraz leczenia za granicą do kwoty 1 mln euro w roku polisowym i 2 mln euro w całym okresie ubezpieczenia.

Takich różnic pomiędzy poszczególnymi pakietami i Ubezpieczycielami jest bardzo wiele, poczynając już od sum ubezpieczenia.

W ramach grupy otwartej można zawrzeć ubezpieczenia nawet na ponad 100 tys zł na wypadek śmierci naturalnej za około 100zł miesięcznie! A można także ubezpieczyć się na niższą sumę już od około 30 zł miesięcznie!

Jeśli chcesz zadbać o siebie i swoją rodziną, zapewnić sobie komfort i poczucie bezpieczeństwa – skontaktuj się z nami i zawrzyj szybko i sprawnie najlepsze dla siebie ubezpieczenie na życie i zdrowie!