Ubezpieczenie narciarskie. O czym pamiętać, by było skuteczne

Złamana noga na stoku, spowodowanie kontuzji u innego narciarza, kradzież sprzętu sportowego – bez dobrego ubezpieczenia na narty tego typu zdarzenia podczas zimowego wyjazdu mogą okazać się bardzo kosztowne. 

Ubezpieczenie narciarskie to rodzaj ubezpieczenia turystycznego, które powinna posiadać każda osoba wybierająca się na narty lub snowboard. Bez względu na to, czy planuje spędzić zimowy urlop w Polsce czy np. w szwajcarskich Alpach. 

Szukasz dobrego ubezpieczenia na narty? Skontaktuj się z Bissole ubezpieczenia. Pomożemy Ci wybrać najlepsze rozwiązanie

Ubezpieczenie narciarskie. Co powinno wchodzić w jego zakres?

Polisy ubezpieczeniowe dla osób, które zamierzają szusować na stokach narciarskich, mogą znacząco różnić się pod względem zakresu zdarzeń objętych ochroną. Pamiętaj, by zawsze dokładnie przeanalizować warunki ubezpieczenia na narty i w miarę możliwości wybrać to, które oferuje najszerszą ochronę. 

Absolutna podstawa ochrony wynikająca z każdego ubezpieczenia narciarskiego to ubezpieczenie kosztów leczenia po wypadku (KL), następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) oraz pokrycie kosztów ewentualnej akcji ratowniczej. 

Dzięki polisie zapewniającej ochronę w tym zakresie narciarz może liczyć na to, że po wypadku na nartach nie będzie musiał ponosić kosztów leczenia i rehabilitacji, otrzyma odszkodowanie z tytułu poniesionego uszczerbku na zdrowiu, a ratownicy górscy rozliczą koszty udzielonej pomocy bezpośrednio z ubezpieczycielem. 

WAŻNE: Pamiętaj o tym, że za granicą koszty akcji ratunkowej zwykle należy pokryć z własnej kieszeni. Brak polisy ubezpieczeniowej na narty może więc skutkować koniecznością zapłaty wysokiego rachunku. 

Ale wspomniane rodzaje zakresów ubezpieczenia to nie wszystko. Każdy narciarz powinien mieć na uwadze to, że nie tylko jemu może stać się krzywda, ale że również z jego winy może dojść do wypadku, w którym ucierpią inni. 

Jeżeli tak się stanie, wówczas każdy poszkodowany będzie miał prawo domagać się od winowajcy rekompensaty. W przypadku poważnych zdarzeń w grę może wchodzić konieczność np. sfinansowania rehabilitacji osoby poszkodowanej. 

Spokój w takiej sytuacji zapewni ubezpieczenie narciarskie, którego zakres obejmuje odpowiedzialność cywilną (OC) podczas uprawiania sportu. W razie zdarzenia ubezpieczyciel pokryje szkody związane zarówno z uszkodzeniem rzeczy drugiej osoby, jak również ze spowodowaniem u niej urazów. 

Ubezpieczenie sprzętu sportowego a ubezpieczenie narciarskie

W ramach ubezpieczenia na narty ubezpieczyciele proponują zwykle możliwość ubezpieczenia także sprzętu sportowego, z którego turysta będzie korzystać podczas wyjazdu. Mogą to być np. narty czy deska snowboardowa wraz z niezbędnymi akcesoriami. Sprzęt można ubezpieczyć zarówno od kradzieży, jak i zgubienia czy zniszczenia. 

Ze względu na wysokie ceny sprzętu dla narciarzy, warto skorzystać z tego rodzaju ubezpieczenia. 

Korzystne może również okazać się wykupienie w ubezpieczeniu narciarskim ochrony z tytułu odwołania wyjazdu bądź niespodziewanych zdarzeń, które nie pozwolą skorzystać z karnetu narciarskiego. Może to być np. choroba. W tym przypadku ubezpieczyciel powinien zwrócić przynajmniej koszt zakupu skipassu. 

Suma ubezpieczenia narciarskiego. Jaką wybrać?

Odpowiedź jest prosta – możliwie najwyższą. Suma ubezpieczenia to maksymalna kwota, którą wypłaci ubezpieczyciel w ramach pokrycia szkody po zdarzeniu objętym ochroną. 

Im wyższa suma ubezpieczenia, tym wyższy koszt samej polisy. W przypadku ubezpieczenia narciarskiego nie warto jednak na nim oszczędzać, zwłaszcza w zakresie kosztów leczenia (KL). Jeżeli np. podczas pobytu w Austrii lub Szwajcarii złamiesz nogę na stoku i będzie wymagana pilna operacja, jej koszt może wynieść kilkadziesiąt tysięcy euro. Bez dobrego ubezpieczenia tę kwotę będziesz musiał zapłacić z własnych środków. 

WAŻNE: Warto zaznaczyć, że ubezpieczenie EKUZ (przysługujące osobom ubezpieczonym w NFZ na terenie Unii Europejskiej) obejmuje tylko podstawowy zakres opieki medycznej za granicą. Nie pokrywa więc kosztów skomplikowanych zabiegów, rehabilitacji, transportu medycznego do Polski czy wreszcie akcji ratunkowej. Ochronę w tym zakresie może zapewnić tylko prywatne ubezpieczenie narciarskie. 

Warto również wykupić ubezpieczenie na narty z możliwie wysoką sumą ubezpieczenia OC. Roszczenia osoby poszkodowanej w wypadku z Twojej winy również mogą sięgnąć dziesiątków tysięcy euro. 

Ubezpieczenie narciarskie a wyłączenia odpowiedzialności

Podobnie jak w przypadku innych ubezpieczeń, także narciarze i snowboardziści powinni dokładnie zapoznać się z warunkami ubezpieczenia. Szczególną uwagę należy zwrócić na wyłączenia odpowiedzialności ubezpieczyciela, a więc sytuacje, w których odmówi on wypłaty świadczenia. 

W przypadku osób uprawiających sporty zimowe do najpopularniejszych wyłączeń zaliczają się: 

 • jazda poza wyznaczonymi trasami; 
 • jazda po alkoholu – w tym przypadku sporadycznie zdarzają się oferty ubezpieczycieli obejmujące tzw. klauzulę alkoholową np. do 0,5 promila, jednak nigdy nie obejmują one odpowiedzialności cywilnej; 
 •  umyślne spowodowanie wypadku bądź zagrożenia. 

Warto również dokładnie zapoznać się z definicjami sportów ekstremalnych, stosowanymi przez ubezpieczycieli. O ile bowiem ochronie będzie podlegać standardowa jazda na nartach czy snowboardzie, to w podstawowym zakresie ubezpieczenia narciarskiego raczej nie znajdzie się ski-alpinizm, heliskiing itp. W tego typu przypadkach konieczne będzie rozszerzenie zakresu ubezpieczenia właśnie o sporty ekstremalne. 

Ile kosztuje ubezpieczenie na narty?

Poniżej prezentujemy przykładowe wyliczenie kosztów ubezpieczenia narciarskiego w Ergo Hestia dla rodziny (2 osoby dorosłe + 3 dzieci). Wyjazd na 2 tygodnie do Szwajcarii w sezonie zimowym. 

*Poniższe informacje nie stanowią oferty, a jedynie przykłady pakietów ubezpieczeniowych. Przygotowano je na postawie kalkulacji z 5 października 2022 roku, mogą więc ulec zmianie. 

1. Ubezpieczenie narciarskie – pakiet podstawowy 

Sumy ubezpieczenia:  

 • koszty leczenia i transportu (z uwzględnieniem następstw chorób przewlekłych) 40 000 EUR;  
 • następstwa nieszczęśliwych wypadków: 30 000 PLN;  
 • bagaż: 1 200 PLN/osoba, 
  3 000 PLN/rodzina;  
 • opóźnienie dostarczenia bagażu: 600 PLN/osoba, 
  1 200 PLN/rodzina,  
 • koszty ratownictwa 5 000 EUR;  
 • odpowiedzialność cywilna (szkody osobowe 50 000 EUR,  
 • szkody rzeczowe 10 000 EUR),  

ASSISTANCE ROZSZERZONY. 

Dodatkowo ochrona ubezpieczeniowa może być rozszerzona o PANDEMIĘ (w tym koszty leczenia i transportu do wysokości sumy ubezpieczenia kosztów leczenia oraz koszty dodatkowych świadczeń na wypadek kwarantanny związanej z COVID-19, uprawianie sportów wysokiego ryzyka, ekstremalnych, wyczynowych, pakiet SKI & SPORT, CAR ASSISTANCE. 

Koszt: 225,00 zł 

2. Ubezpieczenie narciarskie – pakiet optymalny 

Sumy ubezpieczenia:  

 • koszty leczenia: 100 000 EUR;  
 • koszty transportu związanego z nagłym zachorowaniem lub śmiercią: bez limitu (z uwzględnieniem następstw chorób przewlekłych);  
 • następstwa nieszczęśliwych wypadków: 40 000 PLN;  
 • bagaż 2 000 PLN/osoba,
  5 000 PLN/rodzina; 
   
 • opóźnienie dostarczenia bagażu: 800 PLN/osoba,
  1 600 PLN/rodzina; 
   
 • koszty ratownictwa: 5 000 EUR,  
 • odpowiedzialność cywilna (szkody osobowe 100 000 EUR, 
  szkody rzeczowe 20 000 EUR),  

ASSISTANCE PEŁNY. 

Dodatkowo ochrona ubezpieczeniowa może być rozszerzona o PANDEMIĘ (w tym koszty leczenia i transportu do wysokości sumy ubezpieczenia kosztów leczenia oraz koszty dodatkowych świadczeń na wypadek kwarantanny związanej z COVID-19, uprawianie sportów wysokiego ryzyka, ekstremalnych, wyczynowych, pakiet SKI&SPORT, CAR ASSISTANCE. 

Koszt: 375 zł 

3. Ubezpieczenie narciarskie – pakiet najwyższy 

Sumy ubezpieczenia:  

 • koszty leczenia: 300 000 EUR;  
 • koszty transportu związanego z nagłym zachorowaniem lub śmiercią: bez limitu (z uwzględnieniem następstw chorób przewlekłych);  
 • z rozszerzeniem ochrony o uprawianie sportów wysokiego ryzyka (podlimit: 40 000 EUR);  
 • następstwa nieszczęśliwych wypadków: 50 000 PLN;  
 • bagaż: 4 000 PLN/osoba,
  9 000 PLN/rodzina; 
   
 • opóźnienie dostarczenia bagażu: 1 000 PLN/osoba,
  2 000 PLN/rodzina; 
   
 • koszty ratownictwa: 5 000 EUR;  
 • odpowiedzialność cywilna (szkody osobowe 200 000 EUR,  szkody rzeczowe 40 000 EUR), w tym odpowiedzialność w związku z amatorskim uprawianiem sportów wysokiego ryzyka (20 000 EUR);  

ASSISTANCE PEŁNY. 

Dodatkowo ochrona ubezpieczeniowa może być rozszerzona o PANDEMIĘ (w tym koszty leczenia i transportu do wysokości sumy ubezpieczenia kosztów leczenia oraz koszty dodatkowych świadczeń na wypadek kwarantanny związanej z COVID-19,  CAR ASSISTANCE. 

Koszt: 750 zł 

Wśród propozycji ubezpieczeń narciarskich w Bissole Ubezpieczenia znajdziesz oferty od następujących ubezpieczycieli:

 • Warta,
 • PZU,
 • Wiener,
 • Allianz,
 • Ergo Hestia,
 • Ergo Hestia Podróże,
 • Uniqa,
 • Generali,
 • Compensa
Skontaktuj się z ekspertami Bissole Ubezpieczenia