Ubezpieczenie nieruchomości

Ubezpieczenie nieruchomości to dobrowolne ubezpieczenie, które chroni dom, mieszkanie, ale także dom w budowie, domek letniskowy czy garaż. Mimo, że generalnie nie ma obowiązku posiadania takiej polisy, jest to najbardziej popularne ubezpieczenie dobrowolne i praktycznie każdy zabezpiecza swój dobytek choćby w minimalnym zakresie takim właśnie ubezpieczeniem. Własny dom czy mieszkanie dla każdego jest wszak nie tylko sporą inwestycją, ale przede wszystkim powodem do radości i miejscem, w którym chcemy się czuć absolutnie bezpiecznie. Wybór właściwego ubezpieczenia to nie tylko zabezpieczenie naszego majątku, ale także może nieść istotną pomoc i wsparcie w sytuacjach awaryjnych.

Ubezpieczenie domu / mieszkania staje się obowiązkowe jedynie w sytuacji:

 • Kiedy jest wymagane przez bank jako gwarancja kredytu hipotecznego,
 • W przypadku gospodarstw rolnych, których powierzchnia przekracza 1 hektar.

Najczęściej ubezpieczenie nieruchomości zawierane jest na okres 1 roku, ale niektóre towarzystwa oferują także polisy na 2 lub 3 lata.

Czego dotyczy i jaki jest zakres ubezpieczenia nieruchomości?

Najważniejszym „zadaniem” ubezpieczenia nieruchomości jest zabezpieczenie finansowe mienia w razie wystąpienia szkód wywołanych zdarzeniami losowymi, czynnikami zewnętrznymi lub działaniem osób trzecich.

Ubezpieczeniem może być objęty:

 • dom (jednorodzinny, szeregowy, bliźniak),
 • mieszkanie
 • dom w budowie
 • domek letniskowy
 • garaż
 • piwnica
 • pomieszczenia gospodarcze
 • budynki gospodarcze
 • garaże wolnostojące
 • elementy tzw. małej architektury np. altanki

 

Podstawową ochroną ubezpieczeniową zwykle objęte są mury (ściany, dach, fundamenty) oraz elementy stałe wyposażenia czyli trwale przytwierdzone takie jak podłoga, okna czy meble w zabudowie czyli wszystkie te elementy, które są na stałe przytwierdzone i nie można ich zdemontować bez użycia narzędzi.

Z kolei ubezpieczenie ruchomości domowych jest najczęściej dodatkową opcją, o którą można rozszerzyć zakres. Ruchomości to wszystkie te przedmioty i akcesoria, które można swobodnie zdemontować, nie używając przy tym zbytniej siły fizycznej i narzędzi. Ubezpieczenie mienia ruchomego nie występuje jako samodzielny produkt, musi być związane z ubezpieczeniem nieruchomości.

 

Wśród podstawowych zdarzeń zawartych ubezpieczeniach nieruchomości znajdują się zwykle zdarzenia losowe takie jak: deszcz, dym i sadza, grad, huk ponaddźwiękowy, lawina, napór śniegu, osuwanie się ziemi, powódź, pożar, przepięcie, silny wiatr, trzęsienie ziemi, uderzenie pioruna, uderzenie pojazdu mechanicznego, upadek drzew lub masztów, upadek pojazdu powietrznego, wybuch, zalanie, zapadanie się ziemi, a także skutki działania osób trzecich jak: stłuczenie, dewastacja, kradzież z włamaniem, rabunek czy zalanie przez sąsiada.

Oprócz samego domu i mieszkania wraz z wyposażeniem polisę można dodatkowo rozszerzyć i bardzo istotne zakresy, z OC w życiu prywatnym na czele. Dodatkowe zakresy ubezpieczenia to:

 • Odpowiedzialność cywilna Ubezpieczonego i osób pozostających z nim we wspólnym gospodarstwie domowym w razie wyrządzenia szkody osobom trzecim jak np. zalanie w wyniku pęknięcia wężyka pralki/zmywarki, szkody wyrządzone przez dzieci czy zwierzęta np. wybite okno sąsiada w czasie gry w piłkę,
 • Następstwa nieszczęśliwych wypadków, zaistniałe na terenie całego świata
 • Domowy assistance czyli pakiet usług specjalistów wykonywanych bezpłatnie w razie awarii np. elektryk, ślusarz, hydraulik.
 • Pomoc prawna

Oczywiście zależnie od ubezpieczyciela szczegółowe warunki i zakres mogą się znacznie różnić. Oferta ubezpieczeń nieruchomości jest tak duża, że można dobrać bez trudu właściwą dla siebie ofertę.

Skontaktuj się z nami w sprawie wyboru oferty ubezpieczenia domu/mieszkania

Jak wybrać i ile kosztuje ubezpieczenie nieruchomości?

Ubezpieczenie domu/mieszkania może kosztować 100zł rocznie, albo nawet 1000zł. Wszystko zależne jest od wielu czynników. Zwykle średni koszt polisy mieszkaniowej to około 200 – 300zł / rok.

Najważniejsze czynniki od których zależy cena to suma ubezpieczenia oraz zakres ochrony. Ważne jest aby właściwie oszacować na jaką sumę ma być ubezpieczona nieruchomość, aby w razie zajścia zdarzenia ubezpieczeniowego odszkodowanie było adekwatne. Kwota odszkodowania powinna być zgodna z wartością nieruchomości, należy zatem podać właściwą wartość aby niepotrzebnie nie przepłacać za polisę lub nie otrzymać za niskiego odszkodowania w przypadku zaniżenia wartości nieruchomości.

W przypadku domu na cenę polisy będzie miało wpływ m.in. konstrukcja budynku (dom wykonany z drewna), jego lokalizacja, np. teren, który zagrożony jest powodzią lub podtopieniami, a w przypadku mieszkania np. piętro na którym znajduje się mieszkanie i oczywiście powierzchnia. Czynnikami obniżającymi składkę będą z kolei np. zabezpieczenia antywłamaniowe czy bezszkodowy przebieg ubezpieczenia.

Szersze kompletne zakresy tzw. all risks będą oczywiście nieco droższe natomiast chronią ona praktycznie „wszystko przed wszystkim” dlatego warto je także rozważyć i porównać z wariantem niższym. Wariant all risks będzie np. obejmował wszystkie zdarzenia, nawet najdziwniejsze, które nie są wskazane w wyłączeniach , w tym odpowiedzialność za każdy wiatr (bez ograniczeń jego prędkości) i za każdy deszcz (bez ograniczeń jego natężenia). Kompleksowe ubezpieczenia mieszkaniowe mogą być rozszerzone nawet o: ochronę sprzętu poza domem (np. laptopów, aparatów fotograficznych instrumentów muzycznych, aparatów medycznych, sprzętu sportowego; roweru łącznie z assistance rowerowym; nieuprawnione użycie karty kredytowej; ubezpieczenie psa czy kota; rośliny ogrodowe czy nagrobki.

Zawsze przy zakupie polisy należy także zwrócić szczególną uwagę na wyłączenia odpowiedzialności ubezpieczyciela. Najczęściej są to sytuacje takie jak:

 • celowe działania mające na celu wyłudzenie odszkodowania;
 • ewidentna wina ubezpieczonego (np. niezamknięcie drzwi na klucz przed wyjazdem na urlop);
 • zaniedbanie, np. brak właściwej konserwacji domu;
 • wyłączenie szkodliwego działania niektórych czynników atmosferycznych, np. mrozu, pleśni i wilgoci.

Jak wiele przeróżnych sytuacji może się nam przydarzyć w domu, jest nie do przewidzenia. W związku z tym warto zawsze przeanalizować różne oferty, aby dobrać najodpowiedniejszy dla siebie zakres przy najlepszej cenie. Oferta towarzystw ubezpieczeniowym jest bardzo duża więc warto skorzystać z naszej pomocy, aby zdecydować się na najlepszy wariant i cieszyć się komfortem i bezpieczeństwem swojego domu!

Zapraszamy do kontaktu