Ubezpieczenie OC nauczyciela i dyrektora szkoły. Jak wybrać najlepszą polisę?

OC nauczycieli, opiekunów i dyrektorów szkół nie jest w Polsce obowiązkowe. Jednak, jeśli wykonujesz jeden z tych zawodów, powinieneś rozważyć zakup takiej polisy. Zapewnia ona ochronę w przypadku różnego rodzaju szkód, a jej brak może okazać się bardzo kosztowny.  

Do ponad 20 tys. wypadków rocznie dochodzi w placówkach oświatowych w Polsce – oficjalne, rządowe dane obejmują zarówno żłobki, jak i przedszkola, podstawówki oraz szkoły średnie. 

Niebezpieczne zdarzenia mają miejsce zarówno w salach lekcyjnych, na korytarzach czy boiskach. Przyczyną nie zawsze jest nieuwaga ucznia czy jego umyślne działanie. Statystyki wskazują też np. na brak właściwego nadzoru ze strony nauczyciela lub zły stan techniczny wyposażenia szkoły. W tego typu sytuacjach odpowiedzialność za wypadek może spaść np. na opiekuna/nauczyciela prowadzącego zajęcia albo na dyrektora placówki. 

OC nauczyciela. Co daje ubezpieczenie?

Jeżeli opiekun zostanie uznany winnym np. zaniedbania, w wyniku którego doszło do wypadku, musi liczyć się z konsekwencjami finansowymi, m. in. pokryciem kosztów leczenia poszkodowanego ucznia. 

Dlatego każdy pracownik placówki oświatowej powinien rozważyć zakup indywidualnego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, prezentowanego w ofertach towarzystw jako OC nauczyciela. 

Takim ubezpieczeniem mogą zostać objęci nie tylko nauczyciele, ale również dyrektorzy i inne osoby zatrudnione w placówce oświatowej. Warunkiem nie jest zatrudnienie w szkole na etacie – może to być również np. umowa-zlecenia. 

Posiadacz OC nauczyciela może liczyć na to, że ubezpieczyciel weźmie na siebie odpowiedzialność za: 

  • szkody wyrządzone osobom trzecim, a więc np. uczniom, w związku z wykonywaniem pracy zawodowej, 
  • szkody powstałe w wyniku uszkodzenia mienia podczas wykonywania obowiązków zawodowych. 

Osoby, które wykupiły polisę OC nauczyciela, mogą również liczyć na pokrycie kosztów obrony sądowej przed roszczeniami poszkodowanego, a później – zapłatę zasądzonego odszkodowania. 

WAŻNE: Jeżeli rozważasz zakup ubezpieczenia OC nauczyciela, pamiętaj by dokładnie zapoznać się z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia – to dokument, który definiuje m.in. zakres ubezpieczenia i terytorium jego obowiązywania (ma to znaczenie np. podczas zagranicznych wycieczek). 

Osoba, która kupuje polisę, powinna również zdefiniować sumę ubezpieczenia – to maksymalna kwota, którą może wypłacić ubezpieczyciel w ramach jednego zdarzenia. 

Warto wreszcie zapoznać się z wyłączeniami odpowiedzialności ubezpieczyciela. To standardowy element każdej polisy. Opisuje on przypadki, w których firma ubezpieczeniowa nie weźmie na siebie odpowiedzialności za zdarzenie i tym samym – nie wypłaci ewentualnego odszkodowania. 

Do zdarzeń objętych wyłączeniami ubezpieczyciele zaliczają m.in. działania umyślne nauczyciela lub szkody powstałe podczas zajęć prowadzonych przez osobę, które nie posiadała odpowiednich uprawnień. 

Szukasz OC Nauczyciela? Skontaktuj się z ekspertami multiagencji Bissole Ubezpieczenia. Pomożemy Ci wybrać najlepszą ofertę!

NNW nauczyciela. Co gdy wypadek przydarzy się Tobie?

Chociaż posiadanie prywatnej polisy przez nauczyciela nie jest obowiązkowe, to warto rozważyć jej zakup nie tylko w wariancie OC, ale również w połączeniu z ubezpieczeniem następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW). 

Zwykle NNW nauczyciela obejmuje zdarzenia powstałe nie tylko w placówce oświatowej, ale również w drodze do/z pracy oraz całkowicie poza nią. Takie ubezpieczenie gwarantuje Ci dodatkowe środki finansowe po wypadku, które możesz przeznaczyć m.in. na pokrycie kosztów rehabilitacji. W razie śmierci ubezpieczonego pieniądze trafiają do osoby wskazanej przez niego u ubezpieczyciela. 

Zanim zdecydujesz się na zakup polisy NNW, pamiętaj, by dokładnie zapoznać się ze szczegółami oferty firmy ubezpieczeniowej. Najczęściej ubezpieczenia NNW są podzielone na warianty – im wyższa składka, tym wyższe sumy ubezpieczenia i jednocześnie zakres ochrony. 

Warto zdecydować się na taki wariant ubezpieczenia, który obok nagłych wypadków (np. komunikacyjnych) obejmuje również zdarzenia związane ze zdrowiem ubezpieczonego – w tym poważne zachorowania, jak zawał serca, nowotwór lub atak epilepsji. 

Ubezpieczeniem NNW można również objąć członków rodzin pracowników oświaty.  

WAŻNE: Podobnie jak w przypadku ubezpieczenia OC nauczyciela, jednym z kluczowych dokumentów, z którymi należy się zapoznać, są wyłączenia odpowiedzialności ubezpieczyciela. 

Chociaż szczegółowe wyłączenia mogą różnić się od siebie w zależności od towarzystwa, to możesz być pewien, że ubezpieczyciel nie wypłaci środków, jeżeli do wypadku dojdzie, gdy będziesz pod wpływem alkoholu lub środków odurzających. Wyłączeniami odpowiedzialności są też objęte wypadki w wyniku udziału w zajściach, strajkach itp. 

Zwróć również uwagę na to, czy ubezpieczenie obejmuje choroby przewlekłe – to bardzo istotne, bo np. jeżeli przed wykupieniem polisy leczyłeś się na serce, to nie każdy ubezpieczyciel uzna twoje roszczenia po zawale. 

Sprawdź pełną ofertę ubezpieczeń NNW Nauczyciela. Skontaktuj się z ekspertami Bissole Ubezpieczenia. Pomożemy Ci wybrać najlepszy wariant.