Zabezpieczenie swojego planowanego wyjazdu zarówno prywatnego, jak i służbowego, jest bardzo ważną i przezorną czynnością. Coraz więcej osób zdaje sobie sprawę z możliwych zagrożeń i nieprzewidzianych sytuacji, przed którymi warto się zabezpieczyć i sięga po ubezpieczenie od kosztów rezygnacji.

W efekcie ubezpieczyciele dostosowują swoje produkty do tych zwiększających się potrzeb rynku, ale też dzięki wprowadzaniu tego typu ubezpieczeń, zwiększają świadomość osób podróżujących w zakresie możliwych nieprzewidzianych sytuacji i ochrony przed nimi.

Signal Iduna wprowadziła w tym roku udoskonaloną wersję swojego „ubezpieczenia kosztów imprezy turystycznej” znacznie rozszerzając zakres ochrony oraz kierując ją również na wyjazdy służbowe, konferencje itp. Najmocniejszymi stronami tego ubezpieczenia są aż 22 możliwe powody rezygnacji, w tym także a powodu aktów terroru oraz powikłań związanych z ciążą.

Szukasz dobrego ubezpieczenia? Skontaktuj się z Bissole ubezpieczenia. Pomożemy Ci wybrać najlepsze rozwiązanie

UWAGA: Rozszerzenie o COVID-19 ubezpieczenia Koszty Imprezy Turystycznej Bezpieczne Rezerwacje

Możliwe warianty ubezpieczeń, sumy oraz wysokości składek:

WARIANT UBEZPIECZENIA SUMA UBEZPIECZENIA STAWKA SKŁADKI
W WERSJI 100% ZWROTU
Rezygnacja z imprezy turystycznej, wyjazdu pakietowego, konferencji Cena imprezy turystycznej, wyjazdu pakietowego lub konferencji, nie więcej niż 17.000 zł 2,95% wartości
Anulacja biletu lotniczego Cena biletu, nie więcej niż 10.000 zł 3,95% wartości
Anulacja rezerwacji noclegów Cena rezerwacji noclegów, nie więcej niż 3.000 zł 2,90% wartości
Przerwanie imprezy turystycznej Cena imprezy turystycznej, nie więcej niż 17.000 zł 1,55% wartości

Ubezpieczenie od kosztów rezygnacji można zawrzeć:

 • W ciągu 7 dniod daty zawarcia umowy danej podróży lub dokonania pierwszej wpłaty, jeżeli do rozpoczęcia podróży jest przynajmniej 30 dni
 • W dniu zawarcia umowypodróży lub dokonania pierwszej wpłaty, jeżeli do rozpoczęcia podróży jest mniej niż 30 dni

Nowością w przedmiocie ubezpieczenia jest rozszerzenie odpowiedzialności ubezpieczyciela również na koszty transportu na miejsce imprezy, z powodu spóźnienia się na transport przewidziany w umowie z biurem podróży (z uwagi na opóźnienie się publicznego środka transportu o więcej niż 3 godziny) oraz koszty dopłaty do pokoju jednoosobowego w przypadku rezygnacji Współuczestnika podróży.

Na szczególną uwagę zasługuje znacznie rozszerzona ilość powodów, z jakich może nastąpić rezygnacja. Zakres umowy ubezpieczenia może też zostać rozszerzony o następstwa chorób przewlekłych.

Zakres ubezpieczenia:

Poza standardowymi w tego typu ubezpieczeniach sytuacjami jak nieszczęśliwy wypadek, nagłe zachorowanie, śmierć Ubezpieczonego, Współuczestnika podróży lub osób im bliskich, ochronie podlegają również następujące sytuacje uniemożliwiające realizację podróży takie jak:

 • powikłania ciąży (w tym przedwczesny poród) powstałe do 32 tygodnia ciąży,
 • szkoda w mieniu Ubezpieczonego lub Współuczestnika podróży, powstała w wyniku zdarzenia losowego lub przestępstwa,
 • szkoda w mieniu pracodawcy, dla wyjaśnienia której obecność Ubezpieczonego lub Współuczestnika jest niezbędna,
 • kradzież samochodu,
 • kradzież dokumentów niezbędnych do odbycia podróży,
 • wypowiedzenie umowy o pracę na czas nieokreślony Ubezpieczonemu lub Współuczestnikowi,
 • wyznaczenie daty rozpoczęcia pracy przez pracodawcę,
 • otrzymanie wezwania do stawiennictwa w sądzie (także na rozprawę rozwodową lub separacyjną),
 • rozpoczęcie procedury pobierania szpiku kostnego do transplantacji,
 • wystąpienie reakcji alergicznej na szczepienia zalecone w podróżach do kraju planowanej podróży,
 • otrzymanie pisemnej informacji z NFZ z wyznaczeniem terminu sanatorium,
 • wzięcie udziału w procedurze adopcji dziecka,
 • wyznaczenie daty egzaminu poprawkowego na uczelni wyższej,
 • otrzymanie wezwania do rozpoczęcia służby wojskowej,
 • otrzymanie powołania do rozgrywek sportowych o randze międzynarodowej,
 • kwalifikacja do olimpiady międzyszkolnej organizowanej przez MEN.

Ataki terrorystyczne:

W ubezpieczeniu została wprowadzona także dodatkowa klauzula – możliwość rozszerzenia ochrony w przypadku ataków terrorystycznych. Takie rozszerzenie jest możliwe za dodatkową zwyżką składki, jednak niewątpliwie w dobie obecnej sytuacji na świecie, jest to bardzo istotna kwestia. Ubezpieczyć można podróże na tereny krajów europejskich (z wyłączeniem Turcji). Ubezpieczenie działa w sytuacji gdy atak terrorystyczny nastąpił:

 • maksymalnie 30 dni przed końcem ubezpieczenia,
 • został oficjalnie potwierdzony przez środki masowego przekazu,
 • zginęło w nim minimum 7 osób,
 • cel podróży Ubezpieczonego znajduje się w odległości nie więcej niż 90 km od miejsca ataku.

Jak widać po ilości sytuacji, jakie obejmuje ubezpieczenie od kosztów rezygnacji, nieprzewidzianych sytuacji jakie mogą uniemożliwić lub przerwać podróż jest bardzo wiele. Składka takiego ubezpieczenia są relatywnie niewielka, natomiast zabezpiecza przed faktycznie dużymi kosztami jakie można by ponieść. Wszystkim swoim klientom rekomendujemy przed każdym wyjazdem zawarcie stosownego ubezpieczenia.

Zakres terytorialny AC:

Ochroną ubezpieczeniową w ramach ubezpieczenia AC objęte są szkody powstałe w graniach geograficznych Europy. Różni ubezpieczyciele mają różne ograniczenia, które należy sprawdzić przed wykupieniem polisy. Wykluczeniem mogą być Ukraina, Rosja, Białoruś, czy Wielka Brytania (to zależy od danego TU) i konieczne może być wykupienie dodatkowego ubezpieczenia do tych krajów.

Wypłata odszkodowania z polisy AC:

  • częściowa – naprawa z uwzględnieniem VAT nie przekracza 70% wartości auta
  • całkowita – kasacja/naprawa z uwzględnieniem VAT przekracza 70% wartości auta lub kradzież pojazdu

  Wypłata częściowa to 2 warianty:

  • wariant serwisowy – odszkodowanie wg faktury warsztatu
  • wariant kosztorysowy – odszkodowanie to koszt części brutto + stawka robocizny

  W wypłacie całkowitej w przypadku kasacji pojazdu – odszkodowanie to wartość rynkowa pojazdu z dnia szkody z odjęciem wartości pozostałości po szkodzie.

  W przypadku kradzieży pojazdu – odszkodowanie to wartość pojazdu z dnia szkody lub, w przypadku nowych aut, wartość z faktury zakupu.

  Ponieważ AC jest polisą dobrowolną, każde towarzystwo ubezpieczeniowe może ustalić inne warianty ochrony. Są pewne standardowe, ogólnie stosowane, natomiast w szczegółach poszczególne oferty mogą się istotnie różnić. Dlatego też, zanim podejmiemy decyzję o zakupie wybranego AC, warto porównać oferty kilku ubezpieczycieli. Bardzo często zdarza się, że cena interesującego nas pakietu w zależności od towarzystwa ubezpieczeniowego będzie się diametralnie różnić.

Zapraszamy do kontaktu w celu wyboru najlepszej oferty!

Skontaktuj się z ekspertami Bissole Ubezpieczenia