Dobrze dobrane ubezpieczenie od zachorowania na nowotwory (pakiet onkologiczny) pozwoli ci spokojnie myśleć o przyszłości rodziny w przypadku choroby i zapewni pieniądze na leczenie. Skorzystaj z wiedzy ekspertów Bissole Ubezpieczenia i dowiedz się, jak wybrać odpowiednią polisę.

 

Leczenie nowotworów jest bardzo kosztowne. Nikt też nie może mieć pewności, że ryzyko zachorowania go nie dotyczy – wystarczy wspomnieć, że według danych Krajowego Rejestru Nowotworów rocznie w Polsce około 165 tys. osób dowiaduje się, że ma raka.

 

Dlatego warto rozważyć zakup ubezpieczenia, zwłaszcza jeżeli masz rodzinę, której chciałbyś zapewnić dotychczasowy poziom życia, gdy długo będziesz niezdolny do pracy czy – w najbardziej pesymistycznym scenariuszu – cię zabraknie. Pamiętaj, że to nie cena polisy a zakres ochrony ubezpieczeniowej od nowotworu powinien być podstawowym kryterium wyboru.

 

Ubezpieczenie od nowotworu. O czym powinieneś pamiętać?

 

Szukając odpowiedniego ubezpieczenia od nowotworu (pakietu onkologicznego), powinieneś zwrócić uwagę przede wszystkim na pięć spraw:

 

 • dokładny zakres ubezpieczenia – dołączany do polisy katalog poważnych zachorowań bardzo dokładnie precyzuje choroby objęte ochroną ubezpieczeniową, np. rodzaje nowotworów. Jeżeli twoja ewentualna choroba nie będzie objęta tym wykazem, ubezpieczyciel nie wypłaci żadnych środków.
 • sposób wypłaty pieniędzy w przypadku stwierdzenia zachorowania objętego polisą. Sprawdź, czy ubezpieczyciel zapewnia jednorazową wypłatę całej kwoty ubezpieczenia, zwraca udokumentowane koszty leczenia, czy też przez wskazany okres wypłaca comiesięczną rentę. Możliwe jest też połączenie jednorazowej wypłaty z rentą jako dodatkowym świadczeniem.
 • opieka medyczna – dobre ubezpieczenie nie tylko gwarantuje wypłatę pieniędzy, ale również umożliwia konsultacje lekarskie i badania, w tym także te, o które trudno w publicznej służbie zdrowia.

W propozycjach ubezpieczycieli można znaleźć m.in. opcje konsultacji medycznych oraz leczenia za granicą. Dzięki temu ubezpieczony może liczyć na wskazanie nowych, skuteczniejszych metod leczenia od lekarzy ze światowych klinik onkologicznych.

 • zabezpieczenie bliskich – co stanie się w przypadku najgorszego scenariusza, a więc ile pieniędzy i jak szybko dostaną twoi najbliżsi, jeżeli nie wygrasz walki z chorobą.
 • wysokość miesięcznej składki ubezpieczeniowej – w dalszej części artykułu tłumaczymy, od czego jest ona uzależniony.

Pamiętaj! Ubezpieczenie od nowotworu nie zawsze gwarantuje wypłatę pełnej sumy

 

Wybierając polisę ubezpieczeniową, powinieneś więc przede wszystkim upewnić się, że jeśli zachorujesz na chorobę nowotworową, ty lub twoi najbliżsi otrzymają pieniądze.

 

By to sprawdzić, kluczowy będzie wspomniany już katalog zachorowań objętych polisą. Znajdziesz go w dokumencie nazwanym: „Ogólne Warunki Ubezpieczenia” (OWU). Analizując w nim zakres nowotworów objętych ochroną ubezpieczeniową, zwróć uwagę przede wszystkim na:

 

 • rodzaje nowotworów zależne od płci – porównaj zakres ubezpieczenia z ryzykiem zachorowania w zależności od tego czy jesteś kobietą, czy mężczyzną i upewnij się, że dana choroba na pewno jest uwzględniona w OWU.
 • stadium zaawansowania nowotworu – od niego ubezpieczyciel może uzależniać kwotę wypłat.
 • dokumentacja medyczna – ubezpieczyciel powinien dokładnie sprecyzować, jakich dokumentów będzie od Ciebie wymagał rozpatrując roszczenie i czy np. wskaże własnego lekarza do weryfikacji diagnozy. Istotne jest też udokumentowanie sposobu leczenia, np. chemia doustna albo dożylna.

 

Pakiety ubezpieczeń od nowotworów

 

Ubezpieczyciele zwykle proponują możliwość wyboru jednego z kilku pakietów w ramach ubezpieczenia od nowotworu. Eksperci Bissole Ubezpieczenia znajdą dla ciebie różne rozwiązania i pomogą Ci wybrać najlepszy wariant.

 

Poszczególne polisy różnią się od siebie przede wszystkim tzw. sumą ubezpieczenia. To maksymalna kwota, którą ubezpieczyciel wypłaca w przypadku choroby – im wyższa suma, tym oczywiście lepiej.

 

W Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia (OWU) może zostać procentowo uzależniona wysokość kwoty od stadium rozwoju choroby. W dokumencie może znaleźć się zapis, że np. zachorowanie na „łagodny nowotwór tarczycy” gwarantuje wypłatę 10 proc. sumy ubezpieczenia.

 

Zwróć również uwagę na termin i sposób wypłaty pieniędzy. Będą ci one przecież potrzebne na badania i leczenie możliwie najszybciej – zaraz po zdiagnozowaniu choroby. Dlatego szukaj takich propozycji ubezpieczycieli, które przewidują wypłatę całej przewidzianej sumy tuż po diagnozie.

 

Rozszerzenie polisy ubezpieczenia od nowotworu o assistance medyczny

 

Istotnym świadczeniem w ramach niektórych polis ubezpieczeniowych na wypadek choroby nowotworowej jest również prywatna opieka medyczna, z której będziesz mógł skorzystać w przypadku stwierdzenia zachorowania.

 

Pakiet taki jest zwykle oferowany klientom w ramach rozszerzonego zakresu ubezpieczenia. Jeśli się na niego zdecydujesz, ubezpieczyciel skieruje cię na przykład na konsultacje u onkologów, badania diagnostyczne lub zabiegi, które pomogą ci w walce z chorobą i nie będziesz musiał za nie płacić z własnej kieszeni. Opieką może też zostać objęta twoja rodzina, np. w zakresie spotkań z psychologiem.

 

Zanim jednak zdecydujesz się na zakup polisy, uwzględniającej prywatną opiekę medyczną, również dokładnie przeanalizuj, na co dokładnie będziesz mógł w jej ramach liczyć. Podstawowym wyznacznikiem będzie łączna suma kosztów opieki – oznacza to, że będziesz mógł korzystać z usług medycznych do określonego pułapu kosztów, np. 50 tys. zł według cennika wskazanego przez ubezpieczyciela.

 

W warunkach ubezpieczenia może też zostać określona maksymalna liczba wizyt u lekarza albo zabiegów w ciągu roku. Szczególnie ważne są też ewentualne zasady korzystania z innowacyjnych terapii, leczenia w zagranicznych klinikach itp. Warto zwrócić uwagę na to, że ubezpieczyciel może też pokryć koszty operacji plastycznej w celu usunięcia blizn lub nieprawidłowości w budowie ciała powstałych w wyniku operacyjnego usunięcia zaawansowanego nowotworu.

 

Wypłata z polisy ubezpieczenia od nowotworu po śmierci

 

Ubezpieczenie od raka (pakiet onkologiczny) zwykle jest częścią polisy na życie, którą kupujemy m.in. po to, by zabezpieczyć finansową przyszłość najbliższych w przypadku śmierci. Wówczas osoba wskazana w polisie jako uposażona otrzymuje od ubezpieczyciela kwotę zgodną z umową. Tutaj znów punktem wyjścia jest określenie sumy ubezpieczenia – po śmierci ubezpieczonego osoba uposażona (np. współmałżonek) otrzyma tę kwotę. Warto wiedzieć, że niektóre polisy przewidują np. wypłatę podwójnej stawki, jeżeli śmierć nastąpiła wskutek nieszczęśliwego wypadku.

 

Decydując, na jaką kwotę chcesz się ubezpieczyć, musisz przede wszystkim policzyć, ile pieniędzy będzie potrzebować twoja rodzina, by przez możliwie najdłuższy czas utrzymać dotychczasowy poziom życia. Do obliczenia możesz przyjąć różne kryteria. Mogą nimi być np.:

 

 • wielokrotność twoich miesięcznych dochodów – warto trzymać się zasady, że suma ubezpieczenia powinna wynosić minimum 12-krotność miesięcznych dochodów, tak by twoi najbliżsi nie musieli martwić się o pieniądze przynajmniej przez rok.
 • suma zobowiązań – warto też przyjąć za wyznacznik wartość wspólnych zobowiązań, których terminowa spłata jest uzależniona od twoich dochodów. Jeżeli np. masz do spłaty jeszcze 150 tys. zł kredytu hipotecznego, to suma ubezpieczenia w polisie na życie nie powinna być niższa.

 

W oparciu o to, jaką sumę ubezpieczenia wskażesz oraz na który wariant ubezpieczenia się zdecydujesz, towarzystwo ubezpieczeniowe obliczy miesięczną składkę za ochronę ubezpieczeniową. Jej wysokość będzie również uzależniona od twojego wieku, zawodu i stanu zdrowia. Im jesteś starszy, tym koszt ubezpieczenia będzie wyższy. Przed podpisaniem umowy otrzymasz też ankietę medyczną, na podstawie której ubezpieczyciel oceni ryzyko zachorowania, a co za tym idzie – jej wpływ na wysokość składki.

 

Kiedy nie otrzymasz wypłaty ubezpieczenia od nowotworu?

 

Zanim kupisz ubezpieczenie od nowotworu, musisz też wiedzieć, że nie w każdym przypadku ono zadziała. Ubezpieczyciele stosują wyłączenia odpowiedzialności. Oto najpopularniejsze z nich:

 

 • karencja – ubezpieczyciel nie uwzględni roszczenia, jeżeli choroba zostanie zdiagnozowana w określonym czasie po zakupie polisy. Zwykle to dwa, trzy miesiące od zawarcia umowy. Często spotykany jest zapis o braku wypłaty, jeżeli śmierć nastąpi w ciągu 30 dni od zawarcia polisy na życie.
 • przebyte wcześniej choroby – wyłączeniem z ubezpieczenia może być objęty nawrót nowotworu, na który ubezpieczony chorował przez zakupem polisy. Dlatego przy wypełnianiu ankiety medycznej nie zatajaj żadnych informacji o przebytych chorobach.
 • niektóre nowotwory bądź nowotwory współistniejące z zakażeniem HIV.

 

Wszystkie wyłączenia odpowiedzialności ubezpieczyciela również znajdziesz w OWU. To lektura obowiązkowa przez zakupem polisy.

 

Szukasz atrakcyjnej polisy? Potrzebujesz porady? Skontaktuj się z nami!