Odszkodowanie dla osoby, która zostanie pogryziona przez twojego czworonoga – między innymi na to możesz liczyć, gdy wykupisz polisę dla psa. Dobrze dobrane ubezpieczenie zapewni jednak znacznie szerszą ochronę. Eksperci Bissole Ubezpieczenia pomogą wybrać najbardziej dopasowaną ofertę.

 

Decydując się na posiadanie psa, właściciel zwierzęcia powinien liczyć się z tym, że będzie ponosił niespodziewane koszty związane między innymi z opieką weterynaryjną lub też rekompensatami za szkody wyrządzone przez zwierzę. Spokój może mu zapewnić polisa dla psa.

 

Ubezpieczenie psa. Gdzie można kupić polisę?

 

Ubezpieczenie dla psa zwykle nie jest proponowane przez towarzystwa ubezpieczeniowe jako odrębna polisa. Nie znaczy to jednak, że nie można ubezpieczyć czworonoga. Większość towarzystw ubezpieczeniowych oferuje tego typu ubezpieczenie w pakietach z innymi rozwiązaniami. Najbardziej popularne możliwości ubezpieczenia psa to:

 

 • Rozszerzenie ubezpieczenia mieszkania – o ile kupno odrębnej polisy dla psa może być trudne, to ubezpieczenie go w ramach polisy mieszkaniowej jest bardzo popularne. Towarzystwa ubezpieczeniowe traktują bowiem zwierzęta domowe jako ruchomości wchodzące w skład gospodarstwa domowego.
 • W pakiecie OC w życiu prywatnym – gdy kupujesz polisę na wypadek wyrządzenia komuś szkody, jej zakres może zostać rozszerzony o zniszczenia spowodowane przez psa, np. pogryzienie, uszkodzenie mienia.

 

Jeżeli rozważasz zakup ubezpieczenia dla psa, eksperci Bissole Ubezpieczenia znajdą dla ciebie najbardziej aktualne oferty towarzystw ubezpieczeniowych i zaproponują rozwiązanie dopasowane do twoich potrzeb.

 

Na co można liczyć po zakupie ubezpieczenia dla psa?

 

Szukając ubezpieczenia dla psa, właściciel – podobnie jak w przypadku polisy na życie – powinien kierować się zasadą, że o wyborze oferty nie decyduje tylko wysokość miesięcznej składki a również zakres ubezpieczenia. Ten może być zróżnicowany.

 

Podstawowy podział zakresu ubezpieczenia dla psa można sprowadzić do szkód wyrządzonych psu i tobie oraz do szkód wyrządzonych przez psa osobie trzeciej lub mieniu:

 

 • Jeżeli chodzi o psa oraz właściciela, to podstawowym celem powinno być znalezienie takiego ubezpieczenia, które zapewni ochronę ubezpieczeniową po nieszczęśliwym wypadku. Na przykład jeśli pies wpadnie pod samochód, ubezpieczyciel musi zapewnić jego właścicielowi pokrycie kosztów leczenia, opieki weterynaryjnej i badań diagnostycznych. Pamiętaj tylko, by dokładnie sprawdzić w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia (OWU) maksymalne limity kwot, do których ubezpieczyciel pokryje koszty – może to być np. 2 tys. zł na leki i badania oraz, dodatkowo, dwie wizyty kontrolne u weterynarza po zakończeniu leczenia.

 

Pamiętaj! Sprawdź, w jaki sposób będziesz rozliczał się z ubezpieczycielem – powszechną praktyką jest zwrot poniesionych kosztów na podstawie rachunków z klinik weterynaryjnych.

Co istotne, gdy ubezpieczyciel wypłaci ci już odszkodowanie, to na niego przejdzie prawo do roszczeń wobec osoby odpowiedzialnej za wypadek, w którym ucierpiał twój pies. W ramach tzw. roszczenia regresowego będzie więc mógł domagać się od sprawcy zwrotu pieniędzy do wysokości wypłaconego ci odszkodowania. Na żądanie ubezpieczyciela będziesz zobowiązany udostępnić wszelkie informacje i dokumenty opisujące szkodę.

 

Pamiętaj! Ważną definicją w OWU jest „nieszczęśliwy wypadek”, który zwykle jest definiowany jako „zdarzenie nagłe, wywołane przyczyną zewnętrzną, które spowodowało uszkodzenie ciała psa”. Warto upewnić się, że ubezpieczyciel rozumie pod tym pojęciem również takie sytuacje, jak np. otrucie psa, pogryzienie przez innego psa, czy gdy zwierzę wyskoczy przez balkon.

 

 • Jeżeli chodzi o szkody wyrządzone innym, to warunki ubezpieczenia dla psa również powinny precyzować zasady odpowiedzialności cywilnej czyli określać, kiedy będzie można skorzystać z polisy.

 

Podstawowe rozróżnienie dotyczy szkód wyrządzonych osobie trzeciej oraz mieniu. Ubezpieczyciel może np. przyjąć, że zakres jego odpowiedzialności cywilnej w zakresie mienia kończy się na kwocie 5 tys. zł (np. gdy pies przewróci i zniszczy towar w sklepie). Tymczasem limit w zakresie odpowiedzialności cywilnej wobec osoby trzeciej może zostać ustalony na znacznie wyższym poziomie, np. do 50 tys. zł po pogryzieniu przechodnia przez psa.

 

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej wobec osoby trzeciej po pogryzieniu przez zwierzę powinno być szczególnie istotne, gdy jesteś właścicielem psa rasy uznawanej za niebezpieczną – skutki takiego zdarzenia mogą bowiem być bardzo poważne, nie tylko w kontekście odpowiedzialności karnej, ale również finansowej. Odpowiednio dobrane ubezpieczenie psa powinno pomóc w tym zakresie, bo wówczas to ubezpieczyciel przejmuje na siebie odpowiedzialność finansową.

 

Pamiętaj! W OWU znajdziesz np. takie pojęcia, jak franszyza redukcyjna – to kwota, o którą ubezpieczyciel pomniejsza wysokość wypłaconego odszkodowania. Musi ją pokryć właściciel psa. Dokładnie sprawdź wysokość proponowanej franszyzy redukcyjnej – o ile w zakresie szkód na mieniu może to być np. 200 zł, to warto zwrócić uwagę, by w przypadku szkód na osobie trzeciej wysokość franszyzy redukcyjnej była jak najniższa (najlepiej 0 zł).

 

Ubezpieczenie dla psa może również obejmować jego kradzież

 

Właściciele zwłaszcza rasowych psów mogą obawiać się tego, że ich zwierzę zostanie ukradzione – na taką okoliczność również można się ubezpieczyć. To opcja, którą z pewnością warto rozważyć.

 

Przed kupnem polisy przewidującej takie rozwiązanie trzeba jednak upewnić się, jakie warunki muszą zostać spełnione, by ubezpieczyciel wypłacił odszkodowanie z tytułu kradzieży psa. A więc, czy np. musi upłynąć określony okres czasu, w którym pies nie zostanie odnaleziony, czy należy dostarczyć dokumenty potwierdzające zgłoszenie sprawy na policję itp. Warto upewnić się, że dostaniesz odszkodowanie nawet jeśli nie będzie z całą pewnością wiadomo, czy pies został ukradziony czy też np. zgubił się podczas spaceru w lesie.

 

W bardziej rozbudowanych pakietach ubezpieczeniowych mogą zostać uwzględnione takie sytuacje, jak leczenie stomatologiczne psa po wypadku (zwykle wyłączane z pakietów podstawowych), a także usługi assistance. W ich przypadku często spotyka się np. zapis o tym, że ubezpieczyciel zorganizuje transport medyczny dla poszkodowanego, np. pogryzionego przez twojego psa. Assistance może też dotyczyć sytuacji, gdy właściciel psa trafi do szpitala i nie będzie miał kto zająć się zwierzęciem – wówczas ubezpieczyciel może zorganizować opiekę i dostarczyć psu jedzenie.

 

Ubezpieczyciel nie zawsze wypłaci środki z polisy na psa

 

Dla posiadacza psa szczególnie istotna powinna być lektura rozdziału o tzw. wyłączeniach w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia. Należy się z nimi zapoznać, by w razie zgłoszenia roszczenia do towarzystwa ubezpieczeniowego uniknąć nieporozumień w przypadku odmowy wypłaty środków.

 

Oto kilka potencjalnych sytuacji, w których towarzystwo w oparciu o zapisy w ubezpieczeniu psa może odmówić wzięcia odpowiedzialności za zaistniałe zdarzenie:

 • Polowanie – praktycznie we wszystkich standardowych ubezpieczeniach dla psów znajduje się zapis, że ubezpieczyciel nie odpowiada za jakiekolwiek szkody powstałe podczas polowania. Nie będziesz mógł liczyć na odszkodowanie, gdy twój pies myśliwski zrani się podczas polowania. Ubezpieczyciel nie uwzględni też roszczenia z tytułu odpowiedzialności cywilnej, jeżeli pies wyrządzi szkodę, bez względu na to, czy będzie chodziło o mienie czy o osobę trzecią.

 

 • Hodowla – standardowe ubezpieczenia dla psów nie przewidują ochrony ubezpieczeniowej jeśli prowadzisz hodowlę lub w jakikolwiek sposób zarabiasz na posiadaniu psów.
 • Grzywny lub kary administracyjne – ubezpieczyciel nie pokryje np. kosztów mandatu, gdy twój pies załatwi się w miejscu niedozwolonym, albo gdy po nim nie posprzątasz.

 

 • Wina umyślna – każde twoje działanie umyślne, które zaszkodzi psu lub osobie trzeciej również nie jest objęte ochroną ubezpieczeniową. Oznacza to, że z ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie będzie mogła skorzystać osoba, która np. celowo sprowokuje swojego psa, by kogoś ugryzł.

 

 • Leczenie schorzeń, które nie są wynikiem nagłego wypadku – generalnie podstawowe ubezpieczenia dla psa nie przewidują opieki medycznej czy wypłaty pieniędzy w przypadku zachorowania na zasadach, które oferowane są polisach na życie i zdrowie dla ludzi. Można jednak spotkać oferty, w których będziesz miał możliwość skorzystania z infolinii weterynaryjnej lub ubezpieczenia psa na wypadek powikłań po ugryzieniu przez owada.

 

Jeżeli potrzebujesz porady w zakresie doboru ubezpieczenia dla psa, uwzględniającego konkretne zdarzenia lub zachorowania, skorzystaj z porady ekspertów Bissole Ubezpieczenia.

 

 • Śmierć psa, która nie jest wynikiem nieszczęśliwego wypadku – polisa ubezpieczeniowa nie obejmuje śmierci, która jest wynikiem starości lub przewlekłej choroby. Warto jednak sprawdzić, czy w przypadku choroby psa ubezpieczenie pokryje koszty ewentualnego uśpienia zwierzęcia.

 

 • Protezy, rehabilitacja – nie każde ubezpieczenie dla psa przewiduje zwrot kosztów zakupu protez lub rehabilitacji psa po wypadku. Warto sprawdzić to przez zakupem polisy ubezpieczeniowej.

 

Ile kosztuje ubezpieczenie psa?

 

Oferty w zakresie ubezpieczeń dla psów są zróżnicowane. O wysokości miesięcznej składki decyduje przede wszystkim zakres ubezpieczenia, okres umowy oraz to, czy polisa jest częścią większego pakietu (np. w ramach ubezpieczenia mieszkania).

Można przyjąć, że ubezpieczenie psa będzie kosztować od kilkudziesięciu do kilkuset złotych rocznie.

 

By rzetelnie porównać oferty pod względem ich zakresu i cen, warto porozmawiać z ekspertem Bissole Ubezpieczenia. Pomożemy wybrać ubezpieczenie najlepiej dopasowane do potrzeb twoich i twojego psa.