Ubezpieczenie zdrowotne - o czym warto pamiętać

Zdrowie jest najważniejsze – to najczęstsza odpowiedź jaka pada, po zapytaniu kogoś o najważniejsze wartości w życiu. Zdrowie idzie przeważnie w parze z rodziną, która również może ucierpieć, gdy bliski poważnie zachoruje. A w jaki sposób możesz się zabezpieczyć w przypadku niespodziewanej choroby, która jak wiemy – nie wybiera? Najlepszym rozwiązaniem, które ułatwi nam już i tak trudną sytuacje, jest wybór odpowiedniego ubezpieczenia na wypadek choroby, które możesz rozszerzyć o pakiety medyczne zapewniające ci wsparcie finansowe w przypadku wykrycia schorzenia, podczas leczenia czy już po przebytej chorobie i w czasie rehabilitacji.   

Choroba wiąże się przeważnie z długim zwolnieniem lekarskim, dodatkowymi kosztami takim jak dojazdy do lekarzy, wizyty prywatne czy leki. Jeżeli wybierzesz mądrze, te wszystkie koszty mogą zostać pokryte przez ubezpieczyciela. 

Szukasz dobrego ubezpieczenia od chorób? Skontaktuj się z Bissole ubezpieczenia. Pomożemy Ci wybrać najlepsze rozwiązanie

Ubezpieczenie od chorób

Polisy, które oferują ubezpieczenie od chorób możemy podzielić na dwa rodzaje. Jeden z nich, to ubezpieczenia na życie obejmujące dodatkową umowę chroniącą nas w przypadku wystąpienia poważnego zachorowania. Każde z Towarzystw Ubezpieczeniowych ma własną listę i definicję choroby poważnej. Ważne jest, aby się z nią zapoznać, przed ostateczną decyzją. Dodatkowo istnieje możliwość dokupienia innych umów dodatkowych, które zapewnią nam wypłacenie dodatkowych świadczeń, m.in.: 

 • operacje chirurgiczne ubezpieczonego,  
 • specjalistyczne zabiegi medyczne
 • świadczenie za pobyt w szpitalu (świadczenie dzienne, suma wypłacana za każdy dzień spędzony w szpitalu)
 • wypłaty w przypadku niezdolności do pracy
 • druga opinia medyczna 

Drugi rodzaj polis, to polisy stricte dedykowane konkretnemu rodzajowi choroby:  udar, zawał czy rak. Zawsze należy zapoznać się z zakresem ubezpieczenia, przeczytać dokładnie definicje poszczególnych chorób oraz warunki uzyskania wypłaty świadczeń.  

Oczywiście, każda z polis jest dopasowana do potrzeb klienta. Sumy ubezpieczenia i zakres będą się więc różniły w zależności od oczekiwań osoby zainteresowanej. Jednak definicje pozostaną bez zmian. 

WAŻNE: Jedną ze zmiennych, która wpływa na koszt składki, jest wiek ubezpieczonego. Zależność, jest dosyć prosta – im starsza osoba, tym wyższa składka, a zakres ubezpieczenia jest węższy. Oczywiście, przyczyną jest ryzyko wystąpienia choroby – im starsza osoba, tym ryzyko wystąpienia poważnego zachorowania wyższe. Niestety, po przekroczeniu granicy 65-70 lat, znalezienie ubezpieczenia na życie jest praktycznie niemożliwe.  

Ubezpieczenie na życie, a towarzystwa ubezpieczeniowe

Towarzystwa ubezpieczeniowe zastrzegają sobie prawo, do zlecenia wykonania badań kontrolnych pozwalających potwierdzić dobry stan zdrowia osoby chcącej podpisać umowę.  

Pamiętaj, że przede wszystkim należy zadbać o dokumentację przebiegu choroby. W przypadku wypłaty świadczeń zdrowotnych zakład ubezpieczeń będzie prosił o dostarczenie wszelkiej dokumentacji medycznej popierającej wniosek ubezpieczonego. Wszelkie konsultacje, wyniki badań czy skierowania, powinny zostać zachowane  w celu późniejszego dostarczenia ich lub skanów do Towarzystwa Ubezpieczeniowego.  

Cena składki, polisy chroniącej nas w przypadku wystąpienia poważnej choroby zaczynają się od ok. 40zł /miesiąc.   

W ramach ubezpieczenia możesz otrzymać nie tylko określoną w umowie kwotę. Wiele towarzystw oferuje pomoc w organizacji wizyt czy zabiegów. Polisy, które chronią nasze zdrowie i życie, w trudnej chwili ściągają z naszych barków bardzo duży ciężar. Wypłacone świadczenia nie tylko zastępują często źródło dochodu, którym była praca, ale często pozwalają ubezpieczonemu na odpowiednie leczenie, które uratuje jego życie.  

Warto jest zainwestować w polisę, która zapewni nam bezpieczeństwo w najtrudniejszym czasie. 

Koszt ubezpieczenia zdrowotnego - które towarzystwo wybrać?

PZU 

 • wysokie sumy ubezpieczenia od 15.000zł do 1.000.000zł;
 • dodatkowy pakiet „działaj dalej”, który po wypłacie świadczeń z tytułu zachorowania na jedną chorobę, zapewnia Ci ochronę od innych chorób;
 • ubezpieczenie działa na całym świecie, nie tylko w kraju. 

GENERALI

 • druga opinia medyczna dostępna w każdym wariancie;  
 • nawet 68 jednostek chorobowych;
 • ochrona dla osób do 70 roku życia;
 • możliwość rozszerzenia katalogu poważnych operacji do 539 zabiegów.  

WARTA

 • szereg rozszerzeń m.in.: pakiet kardiologiczny czy onkologiczny;
 • ubezpieczenie lekowe;
 • szeroka ochrona ubezpieczeniowa dziecka. 
Skontaktuj się z ekspertami Bissole Ubezpieczenia