Grupowe ubezpieczenie na życie UNUM - Pakiet dla Firmy

Program grupowego ubezpieczenia na życie „Pakiet dla Firmy” to oferta idealna dla małych i średnich firm, a także działalności jednoosobowych i małych firm rodzinnych. To sześć gotowych wariantów ubezpieczenia do wyboru z możliwą składką już od 35zł miesięcznie! Do ubezpieczenia  mogą przystąpić także członkowie rodzin tj. małżonkowie lub partnerzy życiowi oraz pełnoletnie dzieci na takich samych warunkach.

Zaufany Ubezpieczyciel

Towarzystwo Ubezpieczeniowe Unum Życie jest liderem w zakresie ochrony finansowej w USA i Wielkiej Brytanii. Działa od ponad 170 lat i oferuje klientom profesjonalne ubezpieczenia dopasowane do potrzeb indywidualnych oraz firm, a w Polsce są obecni od ponad 20 lat (do 2018 roku pod nazwą Pramerica Życie TUiR SA).

Ubezpieczenie grupowe już dla 3 osób!

Aby uruchomić polisę grupową Unum wymagane są minimalnie tylko 3 osoby, ale przy spełnieniu wymogu minimalnej składki łącznej za grupę 150 zł. Wówczas dostępne są warianty ubezpieczenia bez ryzyk rodzinnych. Przy wariancie z ryzykami rodzinnymi musi się ubezpieczyć minimum 5 pracowników łącznie z Właścicielami. Jeżeli właściciel  firmy, np. prowadzący działalność jednoosobową, nie zatrudnia pracowników, to można stworzyć grupę złożoną z właściciela firmy oraz małżonka czy partnera życiowego i pełnoletniego dziecka.

Jak przystąpić do ubezpieczenia?

Do ubezpieczenia przystępuje się na podstawie wniosku czyli dokumentu, w którym ubezpieczony wyraża zgodę na objęcie go ochroną w ramach umowy ubezpieczenia, której warunki zostały wynegocjowane przez ubezpieczającego, czyli jego pracodawcę. Dane ubezpieczonego wymagane przez Unum to m.in.: adres, PESEL, dane kontaktowe, data zatrudnienia u obecnego pracodawcy), a także dane uposażonych Weryfikacja medyczna polega na podpisaniu Oświadczenia Dobrego Stanu Zdrowia na wniosku przystąpienia do ubezpieczenia. Limit wieku w pakiecie „Pakiet dla Firmy” wynosi 67 lat, a w ubezpieczeniu dla średnich i dużych przedsiębiorstw – 69 lat.

Korzyści z programu ubezpieczenia na życie ``Pakiet dla Firmy``

 • Ubezpieczenie grupowe zabezpiecza finansowo ubezpieczonego Pracownika i jego bliskich w przypadku wystąpienia zdarzeń losowych takich jak wypadki czy choroby, dostarczając środków np. na sfinansowanie leczenia, rehabilitacji, zakupu leków lub kompensując utracone dochody.
 • Ubezpieczony posiada ochronę ubezpieczeniową przez 24 godziny na dobę na całym świecie (Assistance Medyczny w Polsce i dodatkowa Pomoc medyczna za granicą). Assistance medyczny zapewnia natychmiastową pomoc w razie nieszczęśliwego wypadku lub nagłej choroby ubezpieczonego oraz jego najbliższych. Pod wskazanym numerem telefonu, uzyskają Państwo pomoc w organizacji opieki nad chorym, transportu medycznego czy organizacji i pokrycia kosztów wizyty lekarza i pielęgniarki. Do dyspozycji jest również całodobowa bezpłatna infolinia zapewniająca zdrowotne usługi informacyjne, świadczone przez wykwalifikowany personel operatora.
 • Warianty ubezpieczenia są dopasowywane do indywidualnych potrzeb każdego Właściciela firmy i jego Pracowników.
 • Wyjątkowo szeroki zakres ubezpieczenia oraz możliwych wariantów – szeroki, jednolity katalog poważnych chorób, który obejmuje 45 jednostki chorobowe (pracownik, małżonek) oraz 24 jednostki chorobowe (dziecko).
 • Operacje chirurgiczne – 462 procedury medyczne (również tzw. chirurgia jednego dnia).
 • Wypłata świadczeń za pobyt w szpitalu z tytułu nieszczęśliwego wypadku lub choroby bez względu na przyczynę płatny od pierwszego dnia, pod warunkiem minimum jednej zmiany daty. Wypłata za pobyt w szpitalu z powodu leczenia chorób psychicznych (wypłata świadczenia za max. 30 dni).
 • Brak wyłączeń z tytułu uprawiania sportów o podwyższonym ryzyku i ekstremalnych.
 • Brak karencji dla pracowników i właścicieli na starcie polisy (z wyłączeniem urodzenia dziecka).

Warianty dodatkowe:

Każdy Ubezpieczony ma możliwość rozbudowania wariantu podstawowego o dodatkowe cegiełki rozszerzające ochronę według potrzeb. Ważne jest, że warianty dodatkowe dobiera się indywidualnie do umowy głównej, według potrzeby. Do wyboru są następujące warianty dodatkowe:

 • Cegiełka Życie, która zwiększa świadczenie na wypadek śmierci oraz poważnego zachorowania Ubezpieczonego o dodatkową kwotę, nawet do 75 tys na wypadek śmierci.
 • Cegiełka NW zawierająca śmierć w wyniku nieszczęśliwego wypadku oraz wypadku komunikacyjnego, uszczerbek na zdrowiu i pobyt w szpitalu wskutek NW.
 • Cegiełka Onkologiczna to „niestety” bardzo popularne rozszerzenie, zawierające świadczenia w wypadku zdiagnozowania u Ubezpieczonego nowotworu złośliwego lub o granicznej złośliwości, leczenie specjalistyczne, pobyt w szpitalu oraz wsparcie.
 • Cegiełka Dziecko to bardzo ważny wariant dla wszystkich posiadających dzieci, w którego skład wchodzi poważne zachorowanie dzieci, także wskutek NW, pobyt dziecka w szpitalu, assistance medyczny oraz śmierć dziecka.

Jeden Ubezpieczony może dokupić dla siebie jedną cegiełką onkologiczną oraz jedną cegiełkę dziecko (bez względu na ilość dzieci do 18 r.ż. lub 25 r.ż. jeśli się uczą) – chroni ona wszystkie dzieci. Natomiast cegiełki: życie i NW można wykupić dla siebie aż po 3 i tym samym podnieść sumy ubezpieczenia na dane zdarzenia.

Indywidualna kontynuacja ubezpieczenia:

Można indywidualnie kontynuować ubezpieczenie przy zachowaniu atrakcyjnych składek i zakresu świadczonej ochrony dożywotnio bez weryfikacji medycznej w przypadku zakończenia stosunku pracy przez ubezpieczonego pracownika oraz członka jego rodziny. Dla członków rodzin zaliczany jest staż ubezpieczeniowy.

Każda polisa ma przydzielonego administratora, co zapewnia Klientom komfort obsługi , ponieważ osoba dedykowana jest do dyspozycji Pracowników , jak również Ubezpieczającego.

Jeśli jesteś zainteresowany produktem Ubezpieczenie grupowe UNUM „Pakiet dla Firmy” – skontaktuj się z nami!